Verkort ondersteuningsplan

Burgers ontvangen sinds kort een verkort ondersteuningsplan. Hierin staan niet meer alle leefgebieden opgenomen.

In het plan wordt alleen de analyse (samenvatting en conclusie van wat er aan de hand is) en de bijhorende doelen benoemd. Er is voor een verkort plan gekozen omdat  burgers zelf goed weten hoe hun leven eruitziet. Het kan confronterend zijn om het hele verhaal terug te lezen.

Voor aanbieders betekent dit dat de achtergrondgegevens niet meer in het plan zijn terug te vinden. Wij hebben de complete  gegevens wel in ons dossier staan. Mocht het wenselijk zijn het gehele dossier in te zien, dan kan dit via de burger zelf bij ons worden opgevraagd. Wegens privacy redenen delen een dossier niet zonder toestemming. Daarnaast willen we waar nodig de samenwerking en afstemming met de aanbieder explicieter gaan opzoeken.