Themasessie Adviesraad Sociaal Domein

Woensdag 28 november 2018 organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas in het Huis van de Gemeente zijn derde themasessie. Het thema van deze avond is Meetellen en meedoen in een inclusieve samenleving.

Sprekers

Inleidingen op dit actuele thema worden verzorgd door:

  • Ad Goos (excellente verhalenverteller uit Vlaanderen)
  • Kees Eken (Coalitie voor Inclusie Maastricht) 
  • Jeroen Veltheer (Vereniging Inclusie Nederland)

De gedachtewisseling wordt toegespitst op de situatie in Peel en Maas, op basis van prikkelende vragen. Hoe staat de gemeente er voor? Hoe verhouden zelfsturing en inclusie zich tot elkaar? Is er behoefte aan een lokale agenda voor inclusie?

Noteer 28 november 2018 alvast in uw agenda. Later volgt de definitieve uitnodiging met de mogelijkheid om in te schrijven.