Themasessie Adviesraad Sociaal Domein

Wanneer: Woensdag 31 januari 2018 van 19.00 -21.20 uur.
Waar: Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

Programma

Vanaf 18.30 uur:
Inloop

19.00 - 20.00 uur:

A. Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter Neeltje Cox, lid Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas.

B. Het thema belicht door:

  • IJmert Kant, hoogleraar Universiteit Maastricht, mede-initiatiefnemer Programma 4Limburg
  • Ivo Dohmen, beleidsmedewerker gemeente Peel en Maas, partner ‘Wij maken werk van werk’
  • René van Rijn, ondernemer WP Haton, partner ‘Wij maken werk van werk’

C. Warming-up voor de gedachtewisseling door IJmert Kant met kernissues als ‘De grenzen van het re-integratie beleid’ en ‘De maatschappelijke waarde van participatie’.

20.00 - 20.20 uur:
Pauze

20.20 - 21.20 uur:

A. Gedachtewisseling aan de hand van casuïstiek

  • Appèl op de denkkracht van de aanwezigen: op zoek naar bouwstenen voor beleid, onderzoek, ontwikkeling
  • Paneldiscussie, samenvattende bevindingen.

B. Afronding, follow-up door Neeltje Cox.

U kunt zich tot uiterlijk maandag 15 januari 2018 aanmelden via ajadvies@cuci.nl.