Themabijeenkomst Zorg(en) in de kernen

Graag nodigt de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas jou uit voor de themabijeenkomst Zorg(en) in de kernen op 7 november 2019 in het Huis van de Gemeente.

Samenwerken is nooit een doel op zich maar een middel om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dat doel moet dan wel voor iedereen helder zijn. Vanuit welke gezamenlijke visie willen we werken?

Zorg in de kernen heeft twee doelen: de integrale benadering van problemen van patiënten én het bevorderen van de gezondheid van de inwoners, onder andere door preventie.

Op individueel niveau verstaan we onder integrale benadering dat de huisarts of andere hulpverlener aandacht heeft voor álle problemen van de patiënt. Op wijkniveau betekent integraal dat gezondheidszorg en sociaal domein hun activiteiten combineren en op elkaar afstemmen, om zo samenhangende, toegankelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Themabijeenkomst

Datum: donderdag 7 november 2019
Tijd:       van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie: Huis van de gemeente, Wilhelminaplein 1, Panningen

Programma

 • Vanaf 18.30 uur: inloop
 • 19.00 uur: opening, welkom door de avondvoorzitter, Jolanda Verstraten (huisarts, lid Adviesraad)
 • 19.10 uur: tafelgesprek: waar loop je in de praktijk tegen aan? Met medewerking van:
  • Jolanda Verstraten (huisarts in Beringe)
  • Jos Janssen (KBO Panningen, voorzitter/ouderenadviseur)
  • Lilian de Gier (MEE Noord en Midden Limburg, cliëntondersteuner Wmo-WLZ)
 • 19.40 uur: samen op weg naar een nieuw zorglandschap. Inleiding door Hans Peter Jung, huisarts in Afferden
 • 20.10 uur: pauze
 • 20.25 uur: verzamelen van ideeën voor de aanscherping werkpraktijk in Peel en Maas (parallelsessies)
 • 21.15 uur: terugkoppeling en afronding door Jolanda Verstraten

Aansluitend: gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan tot maandag 21 oktober 2019 via e-mailadres ajadvies@cuci.nl.   

Graag tot ziens op 7 november!
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas
Joep Knapen, voorzitter