Themabijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein

Op woensdag 28 november 2018 van 19.00 uur tot 22.00 uur organiseert de Adviesraad Sociaal Domein in het Huis van de Gemeente een themabijeenkomst 'Meetellenen meedoen in een inclusieve samenleving'.

Inclusie houdt in dat mensen met een beperking volwaardig, gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving, dus zonder zichtbare en onzichtbare obstakels. Het gaat daarbij om alle facetten van het leven, onder meer wonen, werk, onderwijs, mobiliteit, gezondheid en vrije tijd.

Kernvragen:

  • Hoe staan weer op het vlak van inclusie voor in Peel en Maas?
  • Hoe verhouden inclusie en zelfsturing zich tot elkaar? Kun je inclusie als gemeente (helemaal) aan de gemeenschap overlaten?
  • Is er behoefte aan een agenda voor inclusie in Peel en Maas?
  • Zo ja, wat zouden dan de prioriteiten zijn?

Programma

18.30 uur         Inloop
19.00 uur         Welkom, inleiding door avondvoorzitter Inge Hesen (lid Adviesraad Sociaal  Domein Peel en Maas)
19.05 uur         Ad Goos (ortho-agoog) vertelt vanuit zijn werkervaring Draag een komma in  je oor!
19.45 uur         Jeroen Veltheer (Vereniging Inclusie Nederland) over Kader, ontwikkelingen, perspectief!
20.05 uur         Pauze
20.25 uur         Kees Eken (Lokale Coalitie voor Inclusie Maastricht) over De Maastrichtse aanpak
20.45 uur         Gedachtewisseling onder leiding van de avondvoorzitter.
21.45 uur         Reacties van de inleiders en enkele sleutelfiguren
22.00 uur         Afronding door Inge Hesen. Aansluitend gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.