Symposium samenwerken op het snijvlak van Zorg en Veiligheid

  • Wil je meer weten over de mogelijkheden om zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid en straf te combineren?
  • Zoek je goede voorbeelden voor jouw gemeente of organisatie of wil jij ervaringen delen?
  • Wil je jouw netwerk verbreden met partners binnen de domeinen zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid en straf?

Kortom: ben jij die projectleider, manager of strategisch adviseur, duizendpoot of verbinder en heb jij te maken met regionale (samenwerkings-)vraagstukken? Vraagstukken zoals de aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld of personen met verward gedrag?

En spelen daarbij een persoonsgerichte aanpak en zowel zorg als veiligheid een rol?

Kom dan op dinsdagavond 1 oktober 2019 naar het symposium.

Voor aanmelden en meer informatie: maria.witbaard@peelenmaas.nl.