Raad stemt in met meerjarige pilot hulp bij het huishouden

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft 7 november ingestemd met de meerjarige pilot hulp bij het huishouden. De pilot loopt van 2018 tot en met 2021 en kan gezien worden als uitbreiding van de pilot hulp bij het huishouden die vanaf 1 mei 2016 al succesvol loopt in de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel. Met deze meerjarige pilot wordt de nieuwe werkwijze de aankomende jaren uitgebreid naar alle kernen in de gemeente Peel en Maas.

Vier nieuwe dorpen gaan van start

Vanaf 1 januari 2018 starten de dorpen Beringe, Egchel, Grashoek en Maasbree met de nieuwe werkwijze hulp bij het huishouden als algemene voorziening waarin de organisatie van hulp bij het huishouden overgenomen wordt door collectieven van burgers in de kernen van de gemeente Peel en Maas.

Hoofdrol voor brede begeleidingswerkgroep

De nieuwe werkwijze is ontwikkeld door een brede begeleidingsgroep. Daarin zijn afgevaardigden van alle dorpen in Peel en Maas vertegenwoordigd. Ook de gemeente zit in deze begeleidingsgroep. Vanaf de start van de pilot komt de begeleidingsgroep regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken en praktische oplossingen te bedenken voor uitvoeringsproblemen.

Waarom deze verandering?

In alle dorpen van Peel en Maas zijn dorpsdagvoorzieningen. In de meeste dorpen is ook dorpsvervoer. Dat wordt allemaal geregeld door vrijwilligers uit de dorpen zelf. De gemeente geeft wel subsidie om dit te organiseren, maar mensen uit de dorpen regelen het zelf. Hetzelfde gebeurt nu met hulp in het huishouden. De huishoudelijke hulp blijft betaald werk, maar het regelen ervan komt meer in handen van het dorp.

De gemeente helpt het dorp daarbij via het beschikbaar stellen van een professionele dorpsondersteuner. Met deze manier van werken wordt de hulp door beroepskrachten veel sterker gekoppeld aan de onderlinge hulp die mensen elkaar vrijwillig geven in buurten en dorpen. Dat past helemaal in het beleid om gemeenschappen te versterken. Daarom gebeurt deze verandering.

Overige dorpen gaan ook aan de slag

Ook de kernen Baarlo, Helden en Panningen hebben de intentie uitgesproken om aan te sluiten bij de nieuwe werkwijze hulp bij het huishouden. Deze kernen gaan de aankomende jaren ieder op hun eigen tempo aan de slag met de invoering van de nieuwe werkwijze.