Pleegouders gezocht

Samen met Pleegzorg Nederland en de collega-organisaties vraagt Rubicon jeugdzorg aandacht voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde en heel hard nodig. Het afgelopen jaar was de instroom van nieuwe pleegouders voor het eerst lager dan de uitstroom waardoor een groot tekort dreigt. Ook de vraag naar gedeeltelijke pleegzorg, zoals weekend- en vakantieopvang, is groot.

Pleegouder Loes

Loes is een pleegouder in de gemeente Peel en Maas. In die gemeente worden 23 pleeggezinnen door Rubicon begeleid. Loes en haar man zijn pleegouders van de bijna 2 jarige Tessa en hebben heel bewust gekozen voor pleegzorg. Loes maakte als 16-jarige kennis met pleegzorg, omdat in het gezin van een vriendin kinderen werden opgevangen die zich in een crisissituatie bevonden.

Het feit dat niet alle kinderen in een veilig gezin kunnen opgroeien was destijds een eye-opener voor haar. Jaren later besluit ze samen met haar man en dochtertje voor pleegzorg te gaan. Juist voor pleegzorg, omdat ze een familieband belangrijk vinden. Kiezen voor pleegzorg is weten dat de zorg tijdelijk kan zijn en dat het contact met de ouders van belang is.

Loes: 'Je hoeft geen speciaal iemand te zijn voor pleegzorg. Het zorgen voor een kind was en is voor ons voldoende. We willen een kind een goede basis meegeven met rust en ruimte, waarna het wellicht weer terug kan naar de ouders. Dat is niet gemakkelijk, maar wel heel belangrijk voor ons.'

Een heftig begin

Tessa is hun eerste 'plaatsing', dat wil zeggen dat ze afgelopen voorjaar nét het voorbereidingsprogramma om pleegouders te worden hadden afgesloten toen Rubicon met de vraag kwam of ze Tessa wilden opvangen vanuit een crisissituatie. Ze was nog geen jaar. Dat was heftig, meteen een kindje opvangen dat na een tijdje misschien weer weggaat.
Loes en haar man wisten dat de hechting bij een kind van die leeftijd heel belangrijk is en beseften dat Tessa dat nodig had. 'We zijn er heel open ingegaan', vertelt Loes, 'Nadat we haar opgehaald hadden, wisten we meteen dat ze paste in ons gezin. Ook als dat tijdelijk zou zijn.'

Flexibele planning

Dochter Sofie van 9 werd natuurlijk ook betrokken bij het hele proces. Loes: 'We hebben Sofie ruim een jaar voorbereid op het pleegzorgtraject. We hebben verteld dat het ook niet leuk kan zijn om een pleegzusje of -broertje te hebben. Pleegzorg kan tijdelijk zijn en dan moet ze afscheid nemen. Sofie vindt echter ook dat opgroeien bij de eigen ouders voor een kind het allerfijnste is. Ze is dol op Tessa, maar ze moest natuurlijk ook wennen aan de nieuwe gezinssamenstelling.

Ze vindt het zielig dat de moeder van Tessa niet voor haar kan zorgen en is blij dat ze daar nu hulp bij krijgt.' 'Ze gaf laatst aan dat ze het misschien wel jammer zou vinden wanneer Tessa wel bij ons zou blijven. Niet omdat ze niet dol op haar is, maar omdat we dan geen andere kindjes zouden kunnen helpen', lacht Loes.

Pleegouders worden vinden Loes en haar man de beste beslissing die ze ooit hebben genomen. Loes: 'Tweeverdieners kunnen zeker pleegouders worden, maar één van de twee moet wel flexibel zijn. De afspraken met de pleegzorgwerker, de ouders en dergelijke vergen een hoop van je planning en flexibel zijn is daarbij echt een vereiste. Vooral met plaatsingen vanuit een crisissituatie moet je snel kunnen reageren. Het is goed wanneer je met je werkgever daar afspraken over kunt maken.'

Met Tessa gaat het ondertussen goed. Ze ontwikkelt zich goed. Volgens Loes zie je nu al wat een veilig thuis doet voor de ontwikkeling van een kind. En daar doe je het tenslotte voor!

Voor meer informatie over pleegzorg, kijk op de website van Rubicon.