Netwerkmiddag Mensen kennen Mensen

Mensen kennen in het sociaal domein. Een gezicht bij de naam, een onverwachte ontmoeting of elkaar bijpraten omdat je elkaar niet altijd vanzelf tegen komt.

Dit alles gebeurde op donderdag 19 april 2018, tijdens de netwerkmiddag Mensen kennen Mensen. In het Kerkeböske verzamelden zich zo’n 130 beroepskrachten uit het sociaal domein van Peel en Maas.

Theatersessies

Er waren theaterbijeenkomsten van Theaterwerkplaats MAF en Bonjour (Daelzicht), waarbij je creativiteit werd aangesproken en je op een andere manier met elkaar in contact kwam. Ook waren er verdiepende sessies over de dorpsondersteuners in de pilot hulp bij het huishouden, schaarste en integraal werken.

De sessies Over de Streep en Positief Gezond maakten gebruik van het heerlijke weer. De een zette mensen aan het denken met stellingen, de ander met een verhaal.

Er is veel besproken en uitgewisseld. De middag eindigde met een afscheidswoord van wethouder Raf Janssen en als verrassing een muzikaal einde.

Raf Janssen:

“Wij zijn op expeditie naar de herontdekking en heruitvinding van ons gemeengoed, het gemeenschappelijke, de relaties met de anderen die mij en jou en jou maken tot wie ik en jij en jij zijn. Die expeditie is nog lang niet ten einde. We staan pas aan het begin ervan. Maar ik ben optimistisch gestemd over het verdere verloop ervan. Vanwege het stevig overeind staan van basisinitiatieven van burgers en van de herontdekking van het eigen vakmanschap kan ik met een gerust hart zeggen: ik vertrek als wethouder sociaal domein, maar ik blijf wel mee wegen banen naar een gemeengoed-toekomst, naar een samenleving zonder armoede waarin iedereen meetelt en meedoet. Want een samenleving zonder armoede, die is pas rijk! Ik spoor iedereen aan om door te gaan. We zitten op het goede spoor. Grijp een stuk van de nieuwe tijdgeest. Hou het vuur brandend.”