Inwoners Peel en Maas werken aan gezondheid

Over het algemeen beoordelen inwoners van Peel en Maas in de GGD-monitor hun gezondheid als positief. In de vergelijking met de regio steekt Peel en Maas er op bijna alle punten positief bovenuit.

Zo zijn volwassenen uit Peel en Maas over het algemeen gezonder en zijn volwassen en ouderen uit Peel en Maas meer tevreden met hun leven vergeleken met de regio. Weliswaar gaat het hier om procenten, desalniettemin laat de GGD-monitor zien dat inwoners in Peel en Maas het leven goed ervaren en werken aan hun gezondheid.

Kwaliteit van leven, eigen regie en zelfredzaamheid scoren hoog

Gezondheid in Peel en Maas scoort hoog, net als vier jaar geleden. 82% van de volwassenen en 58% van de ouderen ervaart zijn gezondheid als goed tot zeer goed (ten opzichte van 80% en 59% in de regio). Wat betreft de psychische gezondheid scoren volwassenen en ouderen in Peel en Maas gemiddeld hoger dan de regio. 60% beoordeelt haar psychische gezondheid als florerend, slechts 4% als kwijnend.

De meerderheid van de inwoners geeft aan eigen regie te hebben over het leven: 92% van de volwassenen en 89% van de ouderen. De kans op een angststoornis of depressie is in Peel en Maas 2 procent lager dan in de regio (38% ten opzichte van 40%). Dit laatste is een trend die vier jaar geleden ook al zichtbaar was. In Peel en Maas scoren ouderen aanzienlijk hoger op het hebben van veel zelfmanagementvaardigheden: 63% ten opzichte van 54% in de regio. Daarnaast hebben zowel volwassenen en ouderen vaker betaald werk en doen zij vaker vrijwilligerswerk dan gemiddeld in de regio. Ook geeft 17% aan op dit moment mantelzorg te verlenen.

Minder eenzaamheid, discriminatie en sociale uitsluiting

Verder is er in vergelijking met de regio in Peel en Maas minder sprake van eenzaamheid, discriminatie en sociale uitsluiting. Er is een hoge mate van sociaal maatschappelijk participeren en veel sociale cohesie.

Sport en bewegen

Op het gebied van bewegen scoort Peel en Maas iets lager dan de regio. 58% van de volwassen en 73% van de ouderen geeft aan vijf dagen in de week een half uur te bewegen en voldoet daarmee aan de landelijke beweegnorm. Op sportdeelname scoort Peel en Maas echter veel hoger dan de regio en het landelijk gemiddelde;  58% van de volwassen en 40% van de ouderen in Peel en Maas sporten minstens één dag per week, ten opzichte van 53% en 36% in de regio.

Gesteld kan worden dat er niet iedere dag een half uur matig intensief wordt bewogen, maar in Peel en Maas daarentegen wel langere periodes aaneengesloten gesport wordt in de week. Grote betrokkenheid bij de talrijke verenigingen die Peel en Maas kent speelt hier mogelijk een rol. Ook is gevraagd naar het zitgedrag. Van de volwassen zit 22% veel op een dag. Bij de ouderen is dit 10%. Qua overgewicht, obesitas en zitgedrag ligt Peel en Maas op het gemiddelde van de regio.

Hoge tolerantie bij alcoholgebruik

Tot slot is er sprake van meer alcoholgebruik door volwassenen in Peel en Maas: gemiddeld 21% drinkt overmatig (regio en landelijk: 18%). Dat zijn 14 glazen per week voor mannen of 7 glazen per week voor vrouwen. Ook de tolerantie van alcoholgebruik door de jeugd is hoog onder volwassenen in Peel en Maas. Van de ouders staat 46% het toe dat hun kind het eerste glas alcohol drinkt op een leeftijd van 16 of 17 jaar (regio: 39%). Daarmee lijkt alcoholgebruik bij jong en oud in het algemeen meer geaccepteerd dan in de regio.

Meer over de Gezondheidsmonitor van GGD Limburg-Noord

De cijfers komen uit de nationale Gezondheidsmonitor uitgevoerd in het najaar van 2016 door GGD Limburg-Noord. Dit onderzoek vindt iedere vier jaar plaats. In de regio Noord- en Midden-Limburg hebben in totaal 23.000 inwoners van 17 jaar of ouder de vragenlijst ingevuld (44%).

In dit artikel zijn slechts enkele opvallende gegevens weergegeven. Alle gegevens uit de monitor zijn terug te vinden in de rapportage van GGD Limburg-Noord en in het bijbehorende digitale dashboard. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer  weten of dieper op inzoomen? Neem een kijkje in het e-magazine over de regio, het dashboard en achterliggende databank: https://vrln.databank.nl/dashboard.