Expositie sociale coöperaties

Samen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn.

Steeds meer burgers slaan de handen ineen om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten en de bestaanszekerheid veilig te stellen. Ze richten zich op sociale grondrechten en zoeken nieuwe manieren van samenwerken. Dat vraagt het nodige van mensen én van de overheid. Deze burgerinitiatieven worden sociale coöperaties genoemd.

Wil je daar meer van weten? Wil je eigen ervaringen inbrengen? Wil je met anderen daarover in gesprek gaan? Bezoek dan de tentoonstelling op 7 september 2018 over sociale coöperaties in jouw eigen gemeente en doe mee met één of meer werkbijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op de website https://www.socialealliantie.nl/.