Ervaringsonderzoek sociaal domein

De gemeente wil graag een nieuw ervaringsonderzoek ontwikkelen dat aansluit bij de mensen die gebruikmaken van het sociaal domein. De afgelopen twee jaar is daarvoor een standaard vragenlijst gebruikt.

De gemeente wil graag een nieuw ervaringsonderzoek ontwikkelen dat aansluit bij de mensen die gebruikmaken van het sociaal domein. De afgelopen twee jaar is daarvoor een standaard vragenlijst gebruikt.

Lonneke Vogels en Donny Vranken zijn studenten ergotherapie van Zuyd Hogeschool en hebben een aantal mensen en/of hun naasten gesproken die ondersteuning en hulp krijgen via de Wmo en Jeugdhulp. Donny en Lonneke hebben hun bevindingen in een rapportage beschreven en gedeeld met Ron Genders en Daniëlle Damoiseaux (gemeente) en Marlou Driessen (Zuyd Hogeschool).

‘Ook via deze weg willen we de mensen bedanken die tijd hebben gemaakt om met de studenten te praten’, zegt Ron, ‘Lonneke en Donny hebben gekeken naar hoe mensen hun ervaringen willen delen’. ‘Interessant is dat mensen een vragenlijst, zoals we die nu gebruiken, minder geschikt vinden’, vult Daniëlle aan, ‘Dat zijn gesloten vragen waar mensen hun ervaringen moeilijk in kwijt kunnen. Mensen willen liever hun ervaringen delen in een gesprek’. Ron vertelt ‘Of in beelden (foto’s, filmpjes) en gedichten. We vinden het belangrijk dat mensen hun ervaringen met ons delen op de manier waar zij zelf voor kiezen’. ‘De term ervaringsonderzoek dekt dan ook niet de lading’, vindt Daniëlle, ‘Dan denken mensen al snel aan vragenlijsten die objectieve en betrouwbare gegevens op moeten leveren. Maar dat is niet ons doel.

De ervaringen zijn belangrijk. Daar gaan we in de komende periode mee aan de slag’. Ron vult aan ‘Daarnaast zijn we in gesprek met het Gehandicaptenplatform Peel en Maas over hoe we hier samen in gaan optrekken. Mogelijk dat ook andere (belangen)organisaties daar in mee willen doen. Verder gaan we in gesprek met beroepskrachten die mensen ondersteunen en hulp verlenen om te kijken naar hun ervaringen.’ ‘Daarin krijgen we weer ondersteuning van twee andere studenten ergotherapie van Zuyd Hogeschool’, zegt Daniëlle.

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ron Genders via ron.genders@peelenmaas.nl.