Ervaringsonderzoek 2018

Zoals de meesten van jullie misschien al weten gooien we het komend jaar over een andere boeg wat betreft het ervaringsonderzoek van het sociaal domein. Het moet een hulpmiddel van en voor de burger en hun naasten worden om hun ervaringen te kunnen delen met ons als gemeente en met hun aanbieders.

En dan op zo’n manier dat zowel de burger en zijn/haar naasten als de gemeente en de aanbieders iets aan deze ervaringen hebben en iets met deze ervaringen kunnen.

Om dit tot stand te brengen zijn we op het moment in gesprek met consulenten en gezinscoaches, beleidsmedewerkers, meespraakgremia en zzp’ers. Maar het belangrijkste is dat we in gesprek zijn met burgers en hun naasten. Zij zijn de echte ‘ervaringsdeskundigen’ in dit verhaal. Uit die gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn komen al veel dingen naar voren, soms verrassend, soms schokkend maar vooral inzicht gevend.

Met deze gegevens kunnen we al veel, maar het ontwikkelen van het nieuwe ervaringsonderzoek gebeurt niet in één dag en er kunnen niet genoeg burgers en hun naasten met een verhaal bij betrokken zijn. Nieuwe casussen zijn daarom altijd welkom.

En wil je er meer over weten? Dan kun je contact opnemen met Ron Genders, ron.genders@peelenmaas.nl.