Druk bezochte themasessie over inclusie

Op 28 november 2018 vond de jaarlijkse thema avond van de Adviesraad Sociaal Domein plaats met dit jaar het thema: Meetellen en Meedoen in een Inclusieve Samenleving. Ruim 60 mensen uit Peel en Maas luisterden eerst naar de sprekers en mengden zich daarna in de paneldiscussie.

Sprekers

Ortho-agoog Ad Goos sprak vanuit zijn ervaringen over mensen van vlees en bloed. Zijn boodschap: draag een komma in je oor. Dat betekent dat je geen punt zet bij een oordeel over een persoon of groep, maar ruimte neemt om verder te kijken dan je eerste, snelle oordeel.

Een inspirerende eerste spreker die een zelfgemaakt oor met komma had meegenomen om zijn boodschap kracht bij te zetten. Uit de zaal werd aangevuld dat we allemaal de bereidheid moeten hebben om steeds weer onbevangen, met open ogen naar mensen te kijken. Zonder oordelen, iedereen hoort erbij.

Jeroen Veltheer van Vereniging Inclusie Nederland was de volgende spreker en ging verder in op de structuur- en regelkant dat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap biedt. Er zijn tal van voorbeelden in Nederland. Daar haakte de volgende spreker Kees Eken op in. Hij deelde zijn ervaringen als voorzitter van de Lokale Coalitie voor Inclusie Maastricht en gaf de boodschap mee: een lokale aanpak moet niet vóór maar dóór mensen met een handicap zijn, integraal en van onderop.

De avond sloot af met een levendige paneldiscussie over inclusie in Peel en Maas, met vele reacties uit de zaal.

Wilt u het hele verslag ontvangen?

Neem dan contact op via adviesraadsociaaldomein@gmail.com of kijk op www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl.