Convenant belangengroepen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 15 december hebben de Centrale Seniorenraad, het Gehandicaptenplatform, het Mantelzorgforum en de gemeente Peel en Maas het convenant 2017-2020 ondertekend.

Deze drie belangengroepen leveren als co-createurs inbreng bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Zij vertegenwoordigen hierbij de belangen van senioren en/of inwoners met een functiebeperking en mantelzorgers in de gemeente Peel en Maas. Ook zijn organisator van of betrokken bij diverse activiteiten voor hun achterban.

Voorbeelden hiervan zijn De dag van de oudere, de warme maaltijdvoorziening, de dag van de mantelzorg, de mantelzorgmuzieksalon en voorlichting over leven met een handicap op scholen.