Collegebeleid handhaving Sociaal Domein

Op 18 februari 2019 heeft het college een aanpak vastgesteld dat zorgt dat ondersteuning daadwerkelijk terecht komt bij diegene die dit nodig heeft. Zowel op het gebied van kwaliteit als kwantiteit.

Nieuwe zorgtaken

Het handhavingsbeleid was tot 2019 vooral gericht op het toezicht en handhaven van bijstandsuitkeringen. Met de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn wij ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondersteunings- en zorgtaken. Maar ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan.

Daarmee is het noodzakelijk en verplicht om vorm en inhoud te geven aan het voorkomen en bestrijden van misbruik in het gemeentelijk zorgdomein. Van 2015 tot 2017 is de focus gelegd op een goede invoering van de nieuwe zorgtaken.

Zorgaanbieders

Vanaf 2018 is de tijd gekomen om toezicht en handhaving vorm te geven. Bij Wmo en Jeugdwet gaat het daarbij niet alleen om de cliënt, maar ook om de zorgaanbieders. De aanpak is gebaseerd op de zogenaamde cirkel van naleving. Hierbij leggen we vooral de nadruk op het voorkomen van misbruik door goede communicatie en dienstverlening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Meer informatie over bovenstaande aanpak?

Stuur een e-mail naar Astrid Lenders-Knops (beleidsadviseur sociaal domein): astrid.lenders@peelenmaas.nl.