Collectieve ziektekostenverzekering voor minima

Ook in 2020 biedt de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering aan voor inwoners met een beperkt inkomen en vermogen. Hiervoor heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij het VGZ.

Iedereen moet een ziektekostenverzekering afsluiten. Voor inwoners met een kleine beurs is dit een grote kostenpost, terwijl ook zij de zorg nodig hebben. Om de zorgkosten voor deze groep inwoners betaalbaar te houden, biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering aan.

Deze collectieve ziektekostenverzekering biedt veel voordelen, zoals:

  • de gemeente betaalt mee aan de premie
  • geen verplicht eigen risico bij de meest uitgebreide aanvullende verzekering
  • extra en hogere vergoeding zorgverzekeraar, dus meer vergoedingen binnen de zorgverzekering
  • geen onverwachte zorgkosten, voor bijvoorbeeld tandarts, geneesmiddelen en kraamzorg
  • altijd geaccepteerd, altijd meedoen ongeacht de gezondheid

Vanaf 13 november 2019 staan op de website van de gemeente de premiebedragen en gemeentelijke bijdragen per 1 januari 2020. Hier staan ook de voorwaarden en de manier van aanmelden.