Gebruikers positief met werkwijze van Jeugd, Wmo en Participatie door gemeente

Deze zomer zijn in Peel en Maas vragenlijsten afgenomen voor de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo en Participatie. Hartelijk bedankt voor uw deelname.

In totaal hebben 638 inwoners deelgenomen die afgelopen jaar via de gemeente gebruik maakten van hulp, zorg en ondersteuning. Daniëlle Damoiseaux (beleidsadviseur) geeft aan dat de resultaten laten zien dat men positief is over hoe de gemeente met de hulpvraag is omgegaan.

Als prettig wordt ervaren dat medewerkers van de gemeente de burger en situatie serieus nemen. Ook waardeert men de persoonlijke benadering en betrokkenheid. Enkele verbeterpunten die genoemd worden, zijn de wachttijden bij Wmo en Jeugd. Bij Participatie en Schuldhulpverlening is het taalgebruik en zijn formulieren een punt van aandacht. We kijken hoe we dit kunnen verbeteren, aldus Daniëlle.

De cliëntervaringsonderzoeken zijn een landelijke verplichting voor de gemeenten. Nog dit jaar wil de gemeente een andere manier van ervaringsonderzoek ontwikkelen. Ron Genders (accountmanager) geeft aan dat we de nieuwe opzet samen met mensen die hulp, zorg en ondersteuning ontvangen (gebruikers) wil ontwikkelen. Daarmee verwachten we dat het ervaringsonderzoek meer aansluit bij de situatie en de beleving van de gebruikers dan het landelijke onderzoek, aldus Ron.