Meldpunt zorg en ondersteuning

Soms kan het voorkomen dat de kwaliteit van de zorg niet goed is. Ook moet geld dat bedoeld is voor zorg besteed worden aan zorg. Meestal gaat dit goed, maar soms wordt er fraude gepleegd.

Meldpunt zorgsignalen

Om er zeker van te zijn dat de juiste zorg op de juiste manier wordt geleverd, wil de gemeente het graag weten als er iets niet klopt.

Ook als u alleen een vermoeden heeft dat er iets niet goed gaat, is het belangrijk dat u dit doorgeeft bij het meldpunt zorgsignalen.

Twijfelt u over de kwaliteit van de zorg of komt de zorgverlener onregelmatig of minder dan afgesproken? Misschien is er dan iets niet in orde. Het kan gaan om hulp die is ingekocht met een Persoonsgebonden Budget (PGB), maar ook om alle andere hulp van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente.

Wie kan melden

Iedereen kan terecht bij het meldpunt zorgsignalen. U hoeft dus niet zelf zorg te ontvangen, maar u kunt ook een melding doorgeven als het om de zorg van een familielid, buurman of kennis gaat.

Afhandeling

Uw melding wordt behandeld door een toezichthouder kwaliteit of rechtmatigheid van de gemeente. Een melding die geen betrekking heeft op de Wmo2015 of Jeugdwet wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of het Zorgkantoor. Zodra een melding wordt doorgestuurd is de organisatie die de melding ontvangt verantwoordelijk voor de afhandeling.

Over het vervolg van uw melding kunnen wij u niet berichten. Dat kan zo zijn vanwege de privacy van betrokkenen. Dat betekent niet dat er niets met uw melding gebeurt.

Contact

 • Telefonisch met handhaving Sociaal Domein, bel 077 207 9106.
 • Stuur een e-mail naar meldpuntzorg@venlo.nl.
 • Stuur een brief naar Gemeente Venlo Team Werk
  ter attentie van handhaving Sociaal Domein
  Postbus 3388
  5902 RJ Venlo.

Meldpunt dak- en thuisloosheid

Bent u (bijna) dak- of thuisloos? En heeft u geen uitzicht op een oplossing? Het kan echt iedereen overkomen. Dan is het niet erg om hulp te vragen van een ander. Als u tijdelijk of voor een lange tijd dakloos bent of als u een briefadres nodig heeft, kunt u zich melden bij het loket Zorg en Ondersteuning van onze gemeente.

Wie kan melden

U kunt zich melden bij het loket Zorg en Ondersteuning als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • legaal in Nederland woont
 • (binnenkort) dakloos bent
 • geen vaste slaapplek heeft.

Afhandeling

Het loket Zorg en Ondersteuning gaat samen met u in gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar uw situatie en de mogelijkheden. Ook bekijken we hoe dakloosheid voorkomen kan worden in uw situatie.

De gemeente werkt samen met Moveoo en het Leger des Heils. Moveoo voert de maatschappelijke opvang en de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld  uit. Het Leger des Heils ondersteunt jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die te maken hebben met dakloosheid.

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen met het loket Zorg en Ondersteuning via 077 306 6666. Het loket is bereikbaar op werkdagen  tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met het meldpunt maatschappelijke opvang van Moveoo via 088 337 9079.