Mantelzorgwoning

Wanneer zorg intensiever wordt gaan veel mensen samen met hun mantelzorgers op zoek naar een manier om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Een van de mogelijkheden is om dichter bij elkaar te gaan wonen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het verbouwen van de eigen woning, het aanpassen van een (bestaand) bijgebouw of het plaatsen van een ‘flexibele’ mantelzorgwoning. Een beslissing waarbij u samen alle mogelijkheden en de gevolgen er van, goed op een rij moet zetten. Want elke situatie is uniek.

(Ver)bouwen van een bijgebouw

In veel gevallen heeft u tegenwoordig geen vergunning meer nodig voor het (ver)bouwen van een bijgebouw tot mantelzorgwoning. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • het bijgebouw moet  na verbouwing als mantelzorgwoning gebruikt worden
 • er moet aangetoond kunnen worden dat er sprake van mantelzorg is door middel van bijvoorbeeld een huisarts of wijkverpleegkundige. Er mogen max 2 personen in het bijgebouw wonen. U mag zelf  kiezen wie er in de mantelzorgwoning gaat wonen, de mantelzorger of degene die zorg nodig heeft.
 • een mantelzorgwoning is altijd een tijdelijke oplossing. Hoe lang dit is, kunt u uiteraard vooraf niet vastleggen. Wanneer de mantelzorg eindigt, mag er niet meer in gewoond worden. U kunt het bijvoorbeeld niet verhuren of verkopen aan derden, maar wel bij de eigen woning betrekken.
 • vraag vooraf bij de gemeente of bouwen van een nieuw gebouw of verbouwen van een bestaand bijgebouw vergunningsvrij is en past binnen het bestemmingsplan. (Folder Vergunningvrij bouwen van het ministerie van BZK)

Plaatsen flexibele mantelzorgwoning

Is het niet mogelijk of wenselijk om een bijgebouw te (ver)bouwen? Dan kunt u een tijdelijke unit (flexibele mantelzorgwoning) op het erf te plaatsen. Deze haalt u weer weg zodra de mantelzorg niet meer nodig is. Het voordeel van een flexibele mantelzorgwoning is dat u deze kunt kopen of huren. Als u huurt heeft u na de beëindiging van de mantelzorg, niet een extra gebouw of verbouwd gedeelte van uw huis over, dat u niet mag verhuren of verkopen.

Om een flexibele woning te plaatsen geldt ook dat u aan moet kunnen tonen dat het om mantelzorg gaat en mogen er maximaal 2 personen in de mantelzorgwoning wonen. Vraag vooraf bij de gemeente of het plaatsen van een flexibele mantelzorgwoning vergunningsvrij is en past binnen het bestemmingsplan.

Uw eigen woning verbouwen

Het is ook mogelijk uw eigen woning te verbouwen voor mantelzorg. Wanneer deze verbouwing past binnen de bestaande regels, dan trekt u de verbouwde ruimtes bij uw woning nadat de mantelzorg is beëindigd. Er mag geen 2e woning ontstaan.

Voordat u de keuze maakt is het verstandig om goed na te denken over wat de zorgbehoevende nu nodig heeft, maar ook mogelijk in de toekomst nog nodig gaat hebben. Dat kan van invloed zijn op de keuze en de inrichting van de ruimte. Dit zijn soms hele simpele dingen.

 • Zorg dat er geen hoogteverschillen zijn. (badkamer, keuken, slaapkamer, woonkamer, buiten)
 • Deuren minimaal 90cm breed, 100cm is nog beter
 • Zorg dat er geen drempels zijn
 • Hou rekening met draaicirkels van minimaal 150cm
 • Geen smalle doorgangen maken
 • Een badkamer van minimaal 6m2 heeft voldoende ruimte voor een inloopdouche zonder schermen, een toilet met twee vrije kanten en ruimte om beugels te monteren
 • Is een tillift nodig voor de verzorging? Hou er in de constructie dan rekening mee, dat u die aan het plafond kunt bevestigen.

Financiële gevolgen

Bij elkaar in huis wonen of bewoning van een mantelzorgwoning kán financiële gevolgen hebben zeker als een van de betrokkenen een uitkering ontvangt. Ook kan de belastingdienst de toeslagen bijstellen. Zorg dat u precies weet hoe het in uw situatie zit.

Ook als u nog niet te maken heeft met een mantelzorgsituatie dan kan het toch geen kwaad om vast na te denken over hoe u zo lang mogelijk in uw woning en eigen omgeving kunt blijven wonen. Vooral als de komende jaren de badkamer en de keuken aan vervanging toe zijn. Of heeft u nog een verbouwing of uitbreiding van de woonkamer in de planning staan? Dan kunt u nadenken over wat er nodig is om later een slaapkamer op de begane grond te maken. Door nu slim te verbouwen, met het oog op de toekomst bespaart u uiteindelijk kosten.

Voor tips en ideeën kunt u ook altijd een kijkje nemen in het Huis van Morgen aan de Bernhardstraat 4 in Panningen, www.huisvanmorgen.nu.

Een beslissing als deze kan best moeilijk zijn. Er is ook veel waar u aan moet denken. Zet alle zaken goed op een rij. Op www.mantelzorgpeelenmaas.nl vindt u ook informatie.

Iedere donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u met vragen over mantelzorg terecht bij het mantelzorgspreekuur van het Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas in het Huis van de Gemeente. Met vragen over vergunningen en bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) via (077) 306 66 66.