Eenmalige energietoeslag 

Van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 kunt u 1 keer een eenmalige energietoeslag aanvragen als u een laag inkomen heeft. De energietoeslag is een bedrag van 800 euro netto per huishouden. De energietoeslag wordt in december 2022 eenmalig verhoogd met 500 euro netto. Dit zijn eenmalige bijdragen voor uw energiekosten.

Aanvullende eenmalige energietoeslag  

De aanvullende eenmalige energietoeslag van 500 euro wordt begin december 2022 automatisch uitbetaald aan alle huishoudens die eerder ook al 800 euro energietoeslag van de gemeente hebben ontvangen.

Huishoudens die nog geen aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden kunnen tot en met 31 december 2022 de eenmalige energietoeslag aanvragen.

De aanvragen tot 1 december 2022 die worden toegekend, ontvangen 800 euro. Begin december 2022 wordt automatisch de aanvullende eenmalige energietoeslag van 500 euro uitbetaald.

De aanvragen vanaf 1 december tot 31 december 2022 die worden toegekend, ontvangen 1.300 euro.

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Peel en Maas als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • in de gemeente Peel en Maas woont (alleen op een briefadres ingeschreven staan is niet voldoende) 
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • u een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • energiekosten moet betalen
 • géén student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt
 • een zelfstandige woonruimte bewoont. Als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) heeft u geen recht.

Inkomensgrens netto per maand zonder vakantiegeld, 120% van de bijstandsnorm per 1 juli 2022.

Inkomensgrens
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder   € 1.259,22    € 1.400,77 
Samenwonend/getrouwd   € 1.798,89   € 1.897,55

Maatwerk

Voldoet u niet aan de voorwaarden en heeft u financiële problemen door de stijgende energiekosten? Stuur dan een mail naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen we contact met u op.

Eenmalige energietoeslag aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden, vraag dan de energietoeslag aan. U heeft hiervoor uw DigiD en e-mailadres nodig.

Eenmalige energietoeslag aanvragen

Bijlagen meesturen

Voordat u het online formulier invult, zorg dat u de volgende bijlagen (voor zover van toepassing) bij de hand heeft van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner:

 • Geldige Nederlandse paspoort, ID-kaart of een geldige verblijfsvergunning (geen rijbewijs). Voor gehuwden of samenwonenden van beide.
 • Salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen 2 maanden
 • Laatste pensioenspecificaties 
 • Bankafschriften van de laatste 2 maanden van alle betaalrekeningen waarop zichtbaar is wat uw energievoorschot is en uw inkomsten zijn.
 • Bankafschrift van het rekeningnummer om het geld over te maken met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam
 • Voor zelfstandige ondernemers: de voorlopige cijfers en omzetbelasting
 • Inkomsten uit alimentatie voor uw kind(eren) en/of uzelf.
 • De algemene heffingskorting minst verdienende partner van de Belastingdienst telt mee als inkomen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent, of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend, of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of
  • als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Zonder bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn.

Controleren van uw gegevens

De gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Vragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg).

Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag, kunt u ook terecht bij

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Wat is de eenmalige energietoeslag?

De eenmalige energietoeslag is een bijdrage voor de energiekosten.

Wie ontvangt automatisch de energietoeslag?

Inwoners die op 1 maart 2022 bekend zijn bij de gemeente met een uitkering (P-wet, bijzondere bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz en Bbz-light levenshoud), schuldhulpverlening met een schuldentraject en inwoners met een AIO-uitkering van de SVB. Zij hoeven zelf niets te doen en krijgen uiterlijk 15 april 2022 bericht (betaling en beschikking).

Alle andere inwoners moeten zelf een aanvraag indienen.

Tot en met welke datum kan ik aanvragen?

Tot en met 31 december 2022 kan een aanvraag worden ingediend. Aanvragen die later worden ingediend, nemen wij niet meer in behandeling.

Wat moet ik meetellen bij  mijn netto inkomen?

De volgende zaken tellen mee voor het netto inkomen:

 • loon
 • uitkering(en) zoals WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG van UWV
 • AOW (van SVB)
 • ANW (van SVB)
 • pensioen(en) (van verzekeringsmaatschappij)
 • uitkeringen uit kapitaal- of lijfrenteverzekeringen
 • algemene heffingskorting minstverdienende partner (Belastingdienst)
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst)
 • alimentatie (voor partner en/of kind)
 • studiefinanciering (van DUO) van de (eventuele) partner

Als u en/of de partner meerdere inkomstenbronnen heeft, bijvoorbeeld AOW en pensioen, tel deze bij elkaar op. Het totaalbedrag (incl. eventuele partner) is dan het netto inkomen.

Wat niet meetelt als inkomen zijn:

 • huurtoeslag (Belastingdienst)
 • zorgtoeslag (Belastingdienst
 • kind gebonden budget (Belastingdienst)
 • kinderbijslag (SVB)
 • vrijwilligersvergoeding
 • reiskosten woon-werkverkeer (werkgever)
 • onkostenvergoedingen
 • het inkomen van inwonende (meerderjarige) kinderen, ouders of andere personen. De zogenaamde kostendelersnorm is niet namelijk van toepassing.

Telt mijn vermogen mee zoals spaargeld of (overwaarde) koopwoning?

Nee, uw vermogen telt niet mee.

Moet ik aantonen dat ik meer energiekosten heb?

Nee, u hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten gestegen zijn. Wel moet u aantonen dat u energiekosten heeft/betaald. Dit kunt u doen door een kopie van uw huidige energiecontract of de meest recente voorschotnota mee te sturen bij uw aanvraag.

Bekijk ook: