Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023

In 2022 zijn de tarieven voor gas en elektriciteit flink gestegen door onder andere de oorlog in Oekraïne. Door de aanhoudende prijsstijgingen komen veel huishoudens financieel in de knel.

De Rijksoverheid treft al verschillende maatregelen om deze gevolgen te compenseren. Bijvoorbeeld door het verhogen van de toeslagen en het prijsplafond voor energietarieven. 

Om een extra stap te zetten in ondersteuning, heeft de gemeente Peel en Maas besloten de tijdelijke regeling ‘Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023’ open te stellen.

Het doel van dit Steunfonds is te zorgen dat inwoners de noodzakelijke kosten van levensonderhoud kunnen blijven betalen. Hiermee willen we voorkomen dat inwoners in de (problematische) schulden terecht komen of dat bestaande schulden verder oplopen.
Dit doen we door uitkering te geven op grond van de Participatiewet. Dit noemen wij bijstand.

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijstand van deze regeling gelden een aantal voorwaarden.

 • U woont in de gemeente Peel en Maas
 • U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres waarop u deze bijstand aanvraagt
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld (geldige verblijfsvergunning).

Vermogen

Het betreft het beschikbare privé vermogen van u zelf en uw eventuele partner uit:

 • contant geld
 • geld op betaal- en spaarrekeningen
 • cryptovaluta (zoals bitcoins)
 • de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot).
Uw (gezins)inkomen en uw beschikbaar privé vermogen is lager dan:
 
Type huishouden Bruto jaarinkomen Beschikbaar privé vermogen
Gezamenlijke huishouding 52.000 euro 15.210 euro
Alleenstaande of alleenstaande ouder 45.000 euro   7.605 euro

Het bedrag dat overblijft na aftrek van de vaste lasten van het netto-inkomen bepaalt of u recht heeft op bijstand uit het Steunfonds Inwoners. Hiervoor gelden de volgende normen:

Normbedragen
Type huishouden Normbedrag
Gezamenlijke huishouding (vanaf 3 personen of meer) 642 euro
Twee persoonshuishouden 540 euro
Een persoonshuishouden 282 euro

Kosten

U kunt de noodzakelijke kosten van het bestaan niet meer betalen.

Dit zijn uw (maandelijkse) kosten voor:

 • wonen (huur/hypotheek)
 • gas
 • elektriciteit
 • water
 • zorgverzekering
 • vervoer
 • verzekeringen
 • tv/internet/telefoon
 • terugbetaling van leningen/kredieten inclusief rente 
 • lokale lasten (gemeentelijke belastingen)

Inkomen dat meetelt voor uw bruto jaarinkomen

Om vast te stellen of u recht heeft op bijstand moeten wij het bruto gezinsinkomen en privévermogen weten. Dit is het inkomen en vermogen van uzelf en eventuele partner.

Het inkomen van de volgende gezinsleden telt niet mee voor het gezinsinkomen:

 • minderjarige inwonende gezinsleden
 • de meerderjarige studerende gezinsleden die aanspraak kunnen maken op een Duo lening
 • van inwonende meerderjarige gezinsleden tot 27 jaar.

Bruto jaarinkomen over 2023

Het bruto jaarinkomen bestaat meestal uit 12 keer uw maandsalaris en uw vakantiegeld. Krijgt u per 4 weken uw salaris, dan rekent u 13 keer uw 4-weken salaris. Tel hierbij op uw andere inkomsten.

Wat telt mee voor het bruto jaarinkomen over 2023?

Het gaat om het bruto gezinsinkomen uit werk of uitkering, zoals:

 • loon
 • uitkering(en) zoals WW, ZW, WAO, WIA, WAJONG (van UWV)
 • AOW (van SVB)
 • ANW (van SVB)
 • pensioen(en) (van verzekeraarsmaatschappijen)
 • buitenlands pensioen (van buitenlandse organisaties of overheden)
 • uitkeringen uit kapitaal- of lijfrenteverzekeringen
 • alimentatie (partner en/of kind)
 • inkomen uit eigen onderneming na aftrek van uw bedrijfskosten en belastingen.

Het kan zijn dat u andere (structurele) inkomsten heeft. Deze moet u meerekenen bij uw bruto jaarsalaris.

 • Vakantiegeld
 • 13e maand
 • eindejaarsuitkering: alleen als deze niet afhankelijk is van het bedrijfsresultaat
 • Overwerk: alleen als deze toeslag structureel is zoals ploegentoeslag. Vermeld het bedrag over de laatste 12 maanden
 • Onregelmatigheidstoeslag: alleen als deze toeslag structureel is. Vermeld het bedrag over de laatste 12 maanden
 • Provisie: alleen als deze provisie structureel is. Vermeld het bedrag van de laatste 12 maanden.

Als u meerdere inkomstenbronnen heeft, bijvoorbeeld AOW en pensioen, dan telt u deze bij elkaar op. Het totaalbedrag van uzelf en uw eventuele partner is dan uw netto inkomen.

Aanvragen

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij gegevens nodig. Hiervoor vult u met uw DigiD het aanvraagformulier 'Steunfonds inwoners Peel en Maas 2023' in. Ook kopieën van alle bewijsstukken van uzelf en uw eventuele partner stuurt u mee.  

Aanvragen steunfonds inwoners Peel en Maas 2023

Bewijsstukken

Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn om te voorkomen dat de afhandeling van uw aanvraag vertraging oploopt. De in te leveren bewijsstukken zijn (voor zover van toepassing):

Uw (gezins)inkomen en uw beschikbaar privé vermogen is lager dan:
 
Soort beoordeling Bewijsstukken van uzelf en uw eventuele partner
Identiteit
 • Geldig Nederlandse paspoort of
 • ID-kaart (geen rijbewijs) of
 • Geldige verblijfsvergunning
Inkomen uit loondienst, uitkering of pensioen
 • Loonstroken of uitkeringsspecificaties over de afgelopen 3 maanden en/of jaaropgave 2022
 • arbeidsovereenkomst voor vaststelling recht op bijvoorbeeld 13e maand of onregelmatigheidstoeslag.
 • Bedrijfspensioen
 • Buitenlandspensioen
 • Lijfrentes
 • Alimentatiebeschikking rechtbank of nihil beschikking + bewijs van ontvangst alimentatie
 • Algemene heffingskorting minst verdienende partner (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2022/2023
 • Beschikking(en) voorschot zorg- en/of huurtoeslag 2023
Inkomen van zelfstandig ondernemers
 • Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
 • Bedrijfsvorm (Eenmanszaak, Maatschap, Vennootschap onder firma enz.)
 • Verwachting van het netto inkomen uit eigen uw onderneming 2023
 • Voorlopige omzetcijfers en omzetbelasting over de laatste 3 maanden
 • Jaarcijfers over 2021 en 2022 (schatting)
 • BTW omzet aangifte/aanslag 2022
 • Zakelijke bankafschriften
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Pensioenvoorziening, bijv. lijfrentepremie
 • Buitenlandpensioen
 • (Erf)pachtinkomsten 2022
 • Verhuurinkomsten 2022
 • Algemene heffingskorting minst verdienende partner (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2022/2023.
 • Beschikking(en) voorschot zorg- en/of huurtoeslag 2022
Vermogen
 • Bankafschriften van alle rekeningen over de afgelopen 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen)
 • Beleggingsrekeningen
 • Obligaties / aandelen
 • Crypto-wallets
 • Effectenrekeningen
Overige inkomsten
 • Tegemoetkoming uit ziektekostenverzekering voor chronische aandoeningen
 • Tegemoetkoming reiskosten van bijv. werkgever (leaseauto, km vergoeding)
 • Periodieke giften
 • huurinkomsten
 • (Erf) pachtinkomsten
Betaling of ontvangst van alimentatie (partner- en of kinderalimentatie)
 • Betaling of ontvangst alimentatie (netto)
 • Alimentatie beschikking rechtbank
 • Nihil beschikking
Ingeval een huurwoning
 • Betaling maandelijkse huur als dit niet uit de bankafschriften blijkt
Gas, elektra en water
 • Betaling (voorschot) gas, elektra en water
 • Energieleverancier hoogte voorschot 2023
Zorgverzekering
 • Zorgverzekering 2023
 • Betalingsbewijs
Inkomen uit loondienst, uitkering of pensioen
 • Loonstroken of uitkeringsspecificaties over de afgelopen 3 maanden en/of jaaropgave 2022
 • Arbeidsovereenkomst voor vaststelling recht op bijvoorbeeld 13e maand of onregelmatigheidstoeslag.
 • Bedrijfspensioen
 • Buitenlandspensioen
 • Lijfrentes
 • Alimentatiebeschikking rechtbank of nihil beschikking + bewijs van ontvangst alimentatie
 • Algemene heffingskorting minst verdienende partner (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2022/2023
 • Beschikking(en) voorschot zorg- en/of huurtoeslag 2023
Inkomen van zelfstandig ondernemers
 • Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
 • Bedrijfsvorm (Eenmanszaak, Maatschap, Vennootschap onder firma)
 • Verwachting van het netto inkomen uit eigen uw onderneming 2023
 • Voorlopige omzetcijfers en omzetbelasting over de laatste 3 maanden
 • Jaarcijfers over 2021 en 2022 (schatting)
 • BTW omzet aangifte/aanslag 2022
 • Zakelijke bankafschriften
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Pensioenvoorziening, bijv. lijfrentepremie
 • Buitenlandpensioen
 • (Erf)pachtinkomsten 2022
 • Verhuurinkomsten 2022
 • Algemene heffingskorting minst verdienende partner (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2022/2023.
 • Beschikking(en) voorschot zorg- en/of huurtoeslag 2022
Vermogen
 • Bankafschriften van alle rekeningen over de afgelopen 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen)
 • Beleggingsrekeningen
 • Obligaties / aandelen
 • Crypto-wallets
 • Effectenrekeningen
Overige inkomsten
 • Tegemoetkoming uit ziektekostenverzekering voor chronische aandoeningen
 • Tegemoetkoming reiskosten van bijv. werkgever (leaseauto, km vergoeding)
 • Periodieke giften
 • Huurinkomsten
 • (Erf) pachtinkomsten
Betaling of ontvangst van alimentatie (partner- en of kinderalimentatie)
 • Betaling of ontvangst alimentatie (netto)
 • Alimentatie beschikking rechtbank
 • Nihil beschikking
Ingeval een huurwoning
 • Betaling maandelijkse huur als dit niet uit de bankafschriften blijkt
Gas, elektra en water
 • Betaling (voorschot) gas, elektra en waterEnergieleverancier hoogte voorschot 2023

Partner

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent of
 • op hetzelfde adres woont en
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend 
  • of ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wij controleren uw gegevens

De gemeente controleert bij de aanvraag en achteraf uw gegevens. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen. De controle vindt alleen plaats voor de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op deze bijstand.

De bijstand telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen van de Belastingdienst.

Vragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg) via e-mail steunfondsinwoners@peelenmaas.nl of via telefoonnummer 077 306 6666.