Jeugdfonds Cultuur   

Het Jeugdfonds Cultuur regelt dat kinderen en jeugdigen (4-21 jaar) uit Peel en Maas kunnen meedoen aan culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Cultuur kan een jaarlijkse bijdrage geven tot maximaal € 419,75 per jaar per kind. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden rechtstreeks vergoed aan de culturele instelling of vereniging.

Voorwaarde

U krijgt alleen een bijdrage uit het fonds als het gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

Aanvraag

Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een tussenpersoon. Deze tussenpersoon is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding en/of verzorging van het kind, bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts, gezinscoach of maatschappelijk werker.

Deze tussenpersoon is te vinden op scholen, bij maatschappelijk werk, in wijkteams, bij Jeugdzorg, via Leergeld Peel en Maas of in gezondheidscentra. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt het lesgeld direct betaald aan de lesgever. 

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Cultuur op de website Jeugdfonds Sport en Cultuur of stuur een e-mail naar limburg@jeugdfondscultuur.nl. Of kijk op de website Samen voor alle kinderen.

Heeft u vragen over de (financiële) afhandeling van een aanvraag neem dan contact op met Marja Melis, telefoon 0475 399 265 van het Jeugcultuurfonds Limburg.

Bekijk ook: