Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Hulp bij schulden 

Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is gratis voor alle inwoners van gemeente Peel en Maas van 18 jaar en ouder. Samen kijken we naar uw persoonlijke situatie en welke oplossingen mogelijk zijn. De gemeente betaalt niet uw schulden, maar helpt u bij het zoeken naar een oplossing.

Bekijk de video werk en inkomen in de gemeente Peel en Maas.

Voorwaarden en spelregels

  • U staat ingeschreven in de gemeente Peel en Maas.
  • U heeft een inkomen (loon of uitkering).
  • U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën.

Aanvragen

Aanmelden kan door telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 077 306 6666.

  • Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
  • U kunt ook een e-mail sturen. Vermeld bij het onderwerp: Schuldhulpverlening

Wij maken een afspraak met u voor een eerste gesprek. In dit gesprek wordt samen met u uw financiële situatie bekeken en op welke manier wij u het beste kunnen helpen. Ook kunt u advies krijgen waarmee u zelf verder kunt.

Meer informatie over schuldhulpverlening

De gemeente Peel en Maas is aangesloten bij de NVVK (Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). De gedragscode schuldhulpverlening NVVK is van toepassing op onze werkzaamheden.

U vindt de volledige gedragscode op de website van de NVVK