Energietoeslag 2023

Net als in 2022 is besloten om in 2023 huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag te geven. De energietoeslag wordt verstrekt om een deel van de energiekosten te betalen, of u kunt het bedrag reserveren voor een komende eindafrekening door de energieleverancier.

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag 2023 is een bedrag van 1.300 euro en wordt 1 keer per huishouden verstrekt. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Een grote groep inwoners die aan de voorwaarden voldoet ontvangt de energietoeslag 2023 automatisch en hoeft deze niet aan te vragen. 

Automatische uitbetaling

Als u in april het bedrag van 500 euro voor de energietoeslag 2022-2023 heeft ontvangen of u ontvangt op 1 oktober 2023 een uitkering,  wordt het bedrag automatisch op uw bankrekening gestort. Dit geldt bij een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering, een IOAZ-uitkering, Bbz-uitkering (levensonderhoud), als u periodiek bijzondere bijstand ontvangt, inwoners met een AIO-uitkering van de SVB, maar ook als u bent toegelaten tot een schuldhulpverleningstraject. U ontvangt uiterlijk 31 december 2023 het bedrag over op het bij ons bekende rekeningnummer.

Als u in april 2023 het bedrag van 500 euro heeft ontvangen, ontvangt u 800 euro. Heeft u dit niet ontvangen, ontvangt u 1.300 euro. U hoeft dus géén aanvraag in te dienen.

Aanvragen

U heeft in april geen voorschot van 500 euro ontvangen en ontvangt u op 1 oktober 2023 geen uitkering. Is geen van deze situaties op u van toepassing? Of wel, maar heeft u in januari 2024 nog geen energietoeslag ontvangen?

Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 een aanvraag doen, bij voorkeur via onze website. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. Aanvragen die later worden ingediend, nemen wij niet meer in behandeling.

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Peel en Maas als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • in de gemeente Peel en Maas woont (alleen op een briefadres ingeschreven staan is niet voldoende) 
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • u een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • energiekosten moet betalen
 • géén student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt
 • een zelfstandige woonruimte bewoont. Als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) heeft u geen recht.

Inkomensgrens netto per maand zonder vakantiegeld, 120% van de bijstandsnorm per 1 oktober 2023.

Inkomensgrens
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder   € 1.386,95    € 1.547,74 
Samenwonend/getrouwd   € 1.981,34   € 2.101,70

Maatwerk

Voldoet u niet aan de voorwaarden en heeft u financiële problemen door de stijgende energiekosten? Stuur dan een mail naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen we contact met u op.

Eenmalige energietoeslag aanvragen

Aanvragen kan pas vanaf 1 januari 2024.

Vragen

U kunt met vragen terecht bij de consulenten van team WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg).

Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag, kunt u ook terecht bij

Wat moet ik meetellen bij  mijn netto inkomen?

De volgende zaken tellen mee voor het netto inkomen:

 • loon
 • uitkering(en) zoals WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG van UWV
 • AOW (van SVB)
 • ANW (van SVB)
 • pensioen(en) (van verzekeringsmaatschappij)
 • uitkeringen uit kapitaal- of lijfrenteverzekeringen
 • algemene heffingskorting minstverdienende partner (Belastingdienst)
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst)
 • alimentatie (voor partner en/of kind)
 • studiefinanciering (van DUO) van de (eventuele) partner

Als u en/of de partner meerdere inkomstenbronnen heeft, bijvoorbeeld AOW en pensioen, tel deze bij elkaar op. Het totaalbedrag (incl. eventuele partner) is dan het netto inkomen.

Wat niet meetelt als inkomen zijn:

 • huurtoeslag (Belastingdienst)
 • zorgtoeslag (Belastingdienst
 • kind gebonden budget (Belastingdienst)
 • kinderbijslag (SVB)
 • vrijwilligersvergoeding
 • reiskosten woon-werkverkeer (werkgever)
 • onkostenvergoedingen
 • het inkomen van inwonende (meerderjarige) kinderen, ouders of andere personen. De zogenaamde kostendelersnorm is niet namelijk van toepassing.

Telt mijn vermogen mee zoals spaargeld of (overwaarde) koopwoning?

Nee, uw vermogen telt niet mee.

Moet ik aantonen dat ik meer energiekosten heb?

Nee, u hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten gestegen zijn. Wel moet u aantonen dat u energiekosten heeft/betaald. Dit kunt u doen door een kopie van uw huidige energiecontract of de meest recente voorschotnota mee te sturen bij uw aanvraag.