Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Een tuinhuis bouwen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket van de Rijksoverheid kunt u een vergunningcheck doen om te kijken of u vergunningvrij mag bouwen, een melding moet doen of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u als particulier een DigiD nodig. Via E-herkenning kunt u als bedrijf een aanvraag indienen.

Advies

Wilt u eerst een advies voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt? Vraag dan een adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

De medewerkers van Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) informeren u over welke vergunning precies voor uw situatie nodig is, hoe u deze aanvraagt en wat de kosten en voorwaarden zijn.

Kosten

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Tarieventabel Legesverordening 2023. In dit document staat bij Titel 2, Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning, informatie over de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Let op: we brengen kosten in rekening vanaf het moment dat u een aanvraag indient. Dat deze kosten bij u in rekening worden gebracht, wil niet zeggen dat u vanzelfsprekend een vergunning krijgt. Twijfelt u over de haalbaarheid van uw aanvraag? Neem dan eerst contact met ons op voor meer informatie.

Vergunningen
Product Tarief 2023 Opmerkingen/bijzonderheden
Bouwen €    404,00 starttarief
Slopen van pand of woning, melding gratis  
Slopen van pand of woning, vergunning €    269,00  
Wijzigen gebruik bouwwerk of perceel €    696,00 binnenplanse ontheffing van het bestemmingsplan
Wijzigen gebruik bouwwerk of perceel € 1.227,00 kleine buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan

Korting

  • 10% korting als u alle gegevens in 1 keer volledig indient
  •   2% korting als zowel de aanvraag en de verlening digitaal gebeurd.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het digitaal invullen van uw aanvraag of heeft u geen computer? De medewerkers van ons Vergunningenloket helpen u graag. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Zij doorlopen samen met u de vragen en kunnen u helpen bij de antwoorden.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning niet automatisch worden verleend.