Graafwerk kabels en leidingen

Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor een mantelbuis- of kabelvergunning nodig. Kabel-, nuts- en telecombedrijven kunnen kleine werkzaamheden zonder extra vergunning online melden via het systeem MOOR.

Vergunning aanvragen

De gemeente Peel en Maas maakt voor het verlenen van graafvergunningen en voor het melden en administratief afhandelen van graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

Wilt u een vergunning aanvragen of werkzaamheden melden? Ga dan naar https://mijn.moorwerkt.nl. Beschikt u niet over een MOOR-account? Neem dan contact op met de MOOR Helpdesk, bereikbaar via 035 524 8904 of helpdesk@moorwerkt.nl.

Regels

De regels voor een kabels- en leidingenvergunning vindt u in de: