Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

Zorg dat u de volgende bijlagen klaar hebt, voordat u het formulier invult.

1. Situatietekening op schaal van de locatie, met noordpijl

 • verwarmingsapparatuur, aggregaat, aanwezigheid gevaarlijke stoffen (waar en welke)
 • aanwezige bouwsels, zoals gebouw/tent/paviljoen/luifel/podium verkoopwagen/marktkraam/foodkraam/speeltoestellen/luchtkussen
 • aangeven begrenzing evenemententerrein

2. Plattegrond, op schaal met vermelding van de afmetingen van iedere verblijfsruimte (zoals tent, tribune, bar en garderobe)

 • maximaal aantal personen die in iedere verblijfsruimte aanwezig zijn 
 • waarvoor wordt de ruimte gebruikt
 • brand- en rookwerende scheidingsconstructies
 • nooduitgangen en vluchtroutes met vermelding van breedte
 • draairichting van in- en nooduitgangen
 • vluchtroutebordjes
 • noodverlichting
 • brandblusvoorzieningen (aantal brandblussers en brandslanghaspels)
 • brandweeringang

3. Meerdaags evenement

Overzicht  per dag van Dag, datum en begin- en eindtijd van het evenement, de muziek en het alcohol schenken.

4. Kopie geldig identiteitsbewijs

Evenementenvergunning aanvragen

Kosten

Aan een evenementenvergunning zijn geen kosten verbonden.

Termijn

 Voor een evenementenvergunning geldt een aanvraagtermijn van 8 weken of 6 maanden.

Vragen?

Heeft u vragen over het online aanvragen of melden van evenementen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@peelenmaas.nl of bellen naar een van de medewerkers van team Vergunningen Toezicht en Handhaving.