Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u voor sommige evenementen een vergunning nodig. Voor veel evenementen is een melding voldoende.

Via onderstaande knop kunt u controleren of u niets hoeft te doen, een melding doen of een evenementenvergunning aanvragen.

Evenement melden of evenementenvergunning aanvragen?

Melden evenement

Wandeltochten, fietstochten en optochten of optredens van fanfares, drumbands of a capella zanggroepen zijn vergunningsvrij en ook meldingsvrij als voldaan wordt aan het besluit Nadere regels vergunningsvrij evenementen.

Melden evenement

Evenementenvergunning

U heeft een evenementenvergunning nodig voor evenementen waar meer dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Bij een aanvraag moet u gedetailleerde documenten bijvoegen. Met behulp van de checklist (PDF, 298.2 kB) controleert u welke documenten nodig zijn voor een aanvraag.

Evenementenvergunning aanvragen

Voor een evenementenvergunning geldt een behandeltermijn van 8 weken die met 8 weken verlengd kan worden.

Bent u in het bezit van een meerjaren vergunning?

Heeft u een meerjaren evenementenvergunning waar u weer gebruik van gaat maken, meld dit via het formulier Melden meerjaren vergunning.

Melden meerjaren vergunning

Kosten

Een melding evenement en een evenementenvergunning aanvragen zijn gratis.

Vragen?

Heeft u vragen over het online aanvragen of melden van evenementen? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op met een van de medewerkers van team Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Beleid en wetgeving