Brandveilig gebruik gebouw

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Lopen de mensen in uw gebouw een verhoogd risico bij brand? Dan moet u een gebruiksmelding indienen of een omgevingsvergunning aanvragen. Beide doet u via het Omgevingsloket Online.

Regels brandveilig in Bouwbesluit

Gebruikt u een gebouw waarin veel mensen samenkomen? Dan moet het gebouw brandveilig zijn. De regels hiervoor staan in het Bouwbesluit 2012.

Wanneer een gebruiksmelding?

  • Voor het gebruik van gebouwen met verblijf voor meer dan 50 mensen, zoals middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten
  • Voor het verhuren van kamers aan 5 of meer personen

De gebruiksmelding dient u in via het Omgevingsloket Online. U moet dit doen ten minste 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken.

Wanneer een omgevingsvergunning?

  • Voor het aanbieden van een nachtverblijf aan meer dan 10 personen
  • Voor het aanbieden van een dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
  • Voor het aanbieden van een dagverblijf aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

Voorbeelden hiervan zijn een ziekenhuis, kinderdagverblijf, basisschool of hotel.

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket Online. Dit kan eventueel tegelijkertijd met een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor andere activiteiten.

Dien de aanvraag ten minste 26 weken van tevoren in. Bij de omgevingsvergunning geldt dat u het gebouw pas mag gaan gebruiken als de omgevingsvergunning is verleend. De omgevingsvergunning brandveilig gebruik verloopt volgens de uitgebreide procedure van de Algemene wet bestuursrecht, met een doorlooptijd van maximaal 26 weken.

Prijs

De legeskosten zijn afhankelijk van de gebruiksoppervlakte. U vindt een overzicht van de tarieven in de tarieventabel bij de legesverordening, Titel 2, hoofdstuk 3 - 2.3.4.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of het gebruik van het gebouw aan de algemene eisen van het Bouwbesluit 2012 en eventueel opgelegde eisen voldoet. Voldoet u niet aan de voorschriften? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of (een deel van) het gebouw sluiten.