Bomen kappen

In de 11 bebouwde kommen van onze gemeente is geen omgevingsvergunning kappen nodig. U mag uw eigen boom in zij-, voor- of achtertuin kappen als u dat wenst, behalve als het een bijzondere boom is.

Hoe kan ik een vergunning voor het kappen van een boom aanvragen?

  • Online een kapvergunning aanvragen.
  • Persoonlijk bij het gemeentehuis. U kunt uw aanvraagformulier met alle benodigde documenten, ingevuld en ondertekend indienen bij het Huis van de Gemeente, publieksbalie 1 van het team Vergunningen, toezicht en handhaving.

Kosten

Een vergunning voor het kappen van een boom kost € 127,50.

  • 5% korting bij het online aanleveren van alle documenten.
  • 5% extra korting als u uw aanvraag volledig indient.

Wat levert het mij op?

Een kortere behandeltijd waardoor u binnen één of vijf werkdagen uw vergunning heeft.

Om te voldoen aan de spelregels zult u misschien wel vooraf wat ‘huiswerk’ moeten doen. Wij helpen u daar graag bij.

Bomenverordening

Informatie over de bomenverordening vindt u op de website van Overheid.nl.