Identiteitsfraude

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten.

Wie mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken?

Een klein aantal organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals:

  • de gemeente
  • uw werkgever
  • uw bank.

In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent wettelijk niet verplicht om een kopie te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft u geen kopie af te geven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoend. bijvoorbeeld: Paspoort NLWLFR3706.

Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop u de kopie afgeeft
  • streep uw burgerservicenummer door, in het document maar ook in de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs. Hotels hebben dit nummer niet nodig.

Bekijk ook: