Burgerhulpverlening

De gemeente Peel en Maas is aangesloten bij het ReanimatieOproepNetwerk (RON). Hiermee worden vrijwilligers die zich in dit netwerk hebben aangesloten, opgeroepen om zo snel mogelijk hulp te verlenen bij een slachtoffer met een hartstilstand/circulatiestilstand.

De Stichting Hart voor Peel en Maas roept daarom inwoners van Peel en Maas op om te leren reanimeren en zich bij dit netwerk aan te sluiten.

Reanimeren met een AED

Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunt u iemand reanimeren die een hartstilstand krijgt en zo mogelijk een leven redden. In Peel en Maas vindt u op verschillende openbare locaties AED ’s.

Hoe werkt een AED?

De gemeente en diverse andere organisaties, instanties en verenigingen hebben gezorgd voor plaatsing van Automatische Externe Defibrillatoren (AED 's) in Peel en Maas. Zo kunt u snel reageren als iemand in uw omgeving een hartaanval krijgt. De hartstichting geeft op haar website meer informatie over AED 's en hoe ze werken.

Bekijk ook: