Terugmelden BRP

Volgens de Basisregistratie Personen (BRP) moet iedere burger ingeschreven staan op het adres waar hij woonachtig is. Het kan zijn dat iemand nog op een adres staat ingeschreven, terwijl deze persoon daar niet meer woont of dat er iemand op een adres woont, maar nog niet ingeschreven staat.

Als u of een instantie dit signaleert, dan kunt u een terugmelding BRP doorgeven. Meestal volgt er daarna een onderzoek en het resultaat wordt doorgegeven aan degene die de melding gedaan heeft (de terugmelder).

U kunt de melding ook anoniem doorgeven.

Naar Terugmelden BRP

Kosten

Een terugmelding BRP doorgeven is gratis.