Subsidie verwijderen asbestdak

Particulieren en bedrijven kunnen een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eén van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Ander asbestmateriaal dat in gebouwen kan zitten, zoals isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden omdat dit materiaal niet onder invloed van de buitenlucht verweert en niet kan vrijkomen. Dit materiaal komt daarom ook niet in aanmerking voor de subsidie.

Subsidie voor asbestdaken

De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35m2, en kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Per vierkante meter wordt er € 4,50 subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar. Hiermee kan dan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd.

Verbod asbestdaken in 2024

Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden. Ook bestaat de plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest bij verbouwing of sloop.

De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

Kijk voor meer informatie over asbest op de website van Kenniscentrum InfoMil, de Rijksoverheid en de RVO.