Bijdrage erfbeplanting

Ieder jaar start rond 1 mei het erfbeplantingsproject Peel en Maas. Bewoners van het buitengebied van de gemeente Peel en Maas komen in aanmerking voor een bijdrage bij het verwezenlijken van een erfbeplanting. Ook bedrijven en burgers met erven en tuinen aan de randen van de bebouwde kommen kunnen hier gebruik van maken. De beplanting kan worden aangelegd op, rond en buiten het erf- of huisperceel.

Bijdrage erfbeplanting aanvragen

Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden erfbeplanting (PDF, 167.9 kB)
 • Alleen streekeigen, dus inheemse bomen en struiken mogen geplant worden. Coniferen, laurierhagen, dennen en sierplanten worden dus niet vergoed.
 • Vergoeding alleen aan eigenaren, die de erfbeplanting duurzaam in stand gaan houden over een periode van tien jaar.

Kosten

 • De totale kosten van het plantmateriaal mogen niet meer bedragen dan € 1.600,00.
 • Aan de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van maximaal € 560,00.
 • De kosten voor het opstellen van het inrichtingsplan/beplantingsplan en  65% van het plantmateriaal zijn voor rekening van de gemeente.

Wat valt onder de erfbeplanting?

 • groenstroken
 • houtsingels
 • kleine bosjes
 • bomen langs wegen en paden
 • solitaire bomen
 • heggen en hoogstamboomgaarden.

Meer informatie