Online - Webinar “Het Geopark Peelhorst en Maasvallei in 2035”

Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. organiseert het webinar “Het Geopark Peelhorst en Maasvallei in 2035.” 

Er liggen volop kansen in de Peel en Maasvallei. Drs.ir. Ernest de Groot, dr. Ellen Weerman en prof.dr.ir. Piet Verdonschot geven een vooruitblik op de mogelijkheden die er zijn voor de ontwikkeling van natuur, landbouw en grond- en oppervlaktewatersysteem in het gebied.

Deelnemen webinar

Deelnemen aan de digitale webinar gaat via Microsoft Teams. Aanmelden is niet nodig.

Programma

 1. Opening en korte inleiding
  Drs. Mieke Bonn, Programmamanager Geopark Peelhorst en Maasvallei
  • Welkom.
  • Een bijzonder gebied.
  • Stip op de horizon: Geopark status.
 2. Klimaat, grond- en oppervlaktewatersysteem nu en in 2035
  Drs. ir. Ernest de Groot, lid Dagelijks bestuur waterschap Aa en Maas.
  • Weer afgelopen 5 jaar en effecten op grond en oppervlaktewatersysteem.
  • Landschap Peelhorst en Maasvallei centraal, ga in gesprek met het landschap.
  • Beleid: watersysteembenadering verhaal van de Aa, 10-20-35 cm plus en klimaatonderlegger.
  • Uitvoering: wijst herstel, plaatsen lop stuwen en rijplaatstuwen, beekherstel.
  • Kansen t.a.v. Geopark Peelhorst en Maasvallei, extra aandacht.
  • Breuken/breukvlakken/breukzones, Peelhorst is ons IJsselmeer.
 3. Een systeemecologische blik op de Peelhorst in 2035
  Prof.dr.ir. Piet Verdonschot, Professor of Wetland Restoration Ecology at IBED, UvA.
  Freshwater Ecology at Wageningen Environmental Research.
  • De systeemwerking in beeld.
  • Ecosysteemtypen en doelgemeenschappen.
  • Ontwikkelkansen en enkele voorbeelden van bijzondere na te streven natuurwaarden (soorten).
 4. Klimaatrobuuste landschappen in de Peelhorst in 2035
  Dr. Ellen Weerman, docent-onderzoeker klimaatrobuuste landschappen, HAS Hogeschool, Den Bosch.
  • Introductie klimaatrobuuste landschappen.
  • Vernattings scenario’s in de Peelhorst.
  • Effecten van scenario’s op wonen, landbouw en natuur.
  • Toekomstdroom en kansen van een klimaatrobuust landschap in de Peelhorst.

Datum

Donderdag 25 november 2021 19:30 uur - 21:30 uur

Locatie

Online