Helden - Dag van de Ouderen

Op vrijdag 22 oktober 2021 organiseert de KBO Peel en Maas een “Dag van de Ouderen”. Deze middag is toegankelijk voor ALLE ouderen van de gemeente Peel en Maas.

Het programma is informatief maar geeft ook ruimte voor vragen te stellen, ontmoeting en gezelligheid. Het thema van de middag is ‘wonen’ met als onderwerpen de huursector, kansen op de woningmarkt en de bewoner centraal. Naast koffie en vlaai is er tijdens de middag ook een drankje en hapje inclusief muzikale omlijsting. 

Aanmelden

Aanmelden kan tot 15 oktober 2021 via gercusters@kpnplanet.nl (Ger Custers) of telefonisch via 077 465 3587 (Mia Seelen). 

Kosten

3 euro per persoon overmaken vóór 15 oktober 2021 op bankrekening NL03 RABO 0120 7025 33 ten name van KBO Limburg met vermelding van naam en adres van de deelnemer(s).

Datum

Vrijdag 22 oktober 2021 13:00 uur - 18:00 uur

Locatie

Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 te Helden