Helden - Dag van de Ouderen

De Verenigde Naties hebben 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Voor de KBO Peel en Maas een reden op deze dag een Dag van de Ouderen te organiseren. Een dag die toegankelijk is voor ALLE ouderen van de Gemeente Peel en Maas.

Het programma is informatief maar biedt ook volop ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Gedurende de dag wordt een 4-tal thema's gepresenteerd:

  • Veiligheid
  • Mentorschap
  • Bewindvoering
  • Noaberschap.

Naast ontvangst met koffie en vlaai wordt u tijdens de middagpauze een lunch aangeboden. De dag wordt afgesloten met een amusant, muzikaal optreden. Komt u ook?

Aanmelden en vragen

U kunt zich op 10 en 11 september 2019 aanmelden door een mail te sturen naar penningmeester@kbokessel.nl.  Wanneer u geen mail mogelijkheid heeft dan kunt u zich op beide dagen telefonisch aanmelden bij Cor Roelofs, telefoon 077 462 1983. Ook voor vragen kunt u bij hem terecht.

Per deelnemer wordt een bijdrage van euro 5,00 gevraagd. Wilt u dit voldoen vóór 15 september 2019 op bankrekening NL76 RABO 0342 6644 76 ten name van KBO Kessel Dag van de Ouderen met vermelding van het adres van de deelnemer.

Graag tot ziens op 1 oktober 2019, namens de werkgroep Dag van de Ouderen.

Datum

Dinsdag 1 oktober 2019 09:15 uur - 17:00 uur

Locatie

Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, Helden