Panningen - Lezing Straatpolitiek

In deze lezing geeft Femke Kaulingfreks een introductie in het fenomeen "Straatpolitiek". Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek.

Daarom zoeken zij hun toevlucht tot andere manieren om hun onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen.
Filosofe en antropologe Kaulingfreks laat zien dat veel van hun handelingen wel degelijk politiek geduid kunnen worden, ook al
beschouwen buitenstaanders ze vaak niet als politiek betekenisvol.

Deze nieuwe vormen van maatschappelijk engagement ontstaan veelal op straat of op internet. Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren in buitenwijken en geradicaliseerde jonge moslims, allemaal bedrijven zij een vorm van 'straatpolitiek': door zich af te zetten tegen de politieke orde eisen zij een stem op in het maatschappelijk debat.

Straatpolitiek laat het politieke engagement van jongeren zien, buiten het stemhokje en de politieke partijen om.

Website: www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Datum

Dinsdag 27 maart 2018 19:30 uur - 20:30 uur

Locatie

Bibliotheek Panningen