Update Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is in het leven geroepen om zelfstandigen inkomensondersteuning te bieden en te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De Tozo-uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook kan een Tozo-krediet aangevraagd worden om als ondernemer liquiditeitsproblemen op te lossen.

Deze Tozo-regeling is inmiddels al twee keer verlengd. Ook als een ondernemer eerder nog geen Tozo-ondersteuning heeft ontvangen, kan een aanvraag ingediend worden t/m 31 maart 2021 (Tozo3).

 • Tozo 1: periode: 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020: 706 aanvragen bij gemeente Peel en Maas
 • Tozo 2: periode: 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020: 84  aanvragen bij gemeente Peel en Maas
 • Tozo 3: periode: 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021: 96 aanvragen bij gemeente Peel en Maas (aantallen zijn t/m 31-12-2020).

In de periode van 1 maart 2020 t/m 31 december 2020 zijn er in totaal 60 aanvragen voor Tozo bedrijfskrediet geweest.

Hoe vraagt u verlenging aan of een 1e aanvraag vanaf 1 januari 2021?

Vraag het aanvraagformulier aan door een e-mail te sturen naar bbz@peelenmaas.nl. De volgende informatie hebben wij van u nodig: 

 • naam, adres, woonplaats
 • naam bedrijf
 • branche
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • soort aanvraag:
  • verlenging levensonderhoud
  • e aanvraag levensonderhoud
  • aanvulling bedrijfskrediet of 1e aanvraag bedrijfskrediet
 • de reden van verlenging of uw 1e aanvraag.

U ontvangt zo snel mogelijk van ons een verlengings- of aanvraagformulier.

Voor zover nu bekend is vanaf:

 • 1 januari 2021 ondersteuning mogelijk bij de gemeente voor zelfstandige ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, zowel  als zelfstandig ondernemer  als werknemer in loondienst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.
 • 1 april 2021 nog een verlenging van de steunregeling gepland, de Tozo 4. Meer informatie hierover volgt in maart 2021. Waarschijnlijk wordt dan een vermogenstoets ingevoerd.
 • 1 juli 2021 alleen nog ondersteuning mogelijk via het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Dit besluit (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Andere ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers op dit moment:

 • NOW regeling (Tijdelijke overbrugging Overbrugging Werkgelegenheid) – ondersteuning in de loonkosten – uitgevoerd door UWV
 • TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) – ondersteuning in vaste bedrijfslaten – uitgevoerd door RVO.

Meer informatie vindt u ook op onze pagina Tozo regeling.