Tips voor werkgevers bij mantelzorgende werknemers

De kwaliteit van zorg staat onder druk. Hierdoor wordt de vraag naar mantelzorgers steeds groter. Mantelzorg is het zorgen voor een naaste. Het gaat om vrijwillige en meestal langdurige zorg aan familieleden of vrienden, vaak uit liefde voor elkaar. Denk aan helpen bij verzorging, boodschappen doen of mentale steun geven. Mantelzorg is vaak onbetaald en kan niet zomaar stopgezet worden.

Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw medewerkers blijven, focus houden en hun werk goed (blijven) doen. Hoe kunt u als werkgever mantelzorgers binnen uw bedrijf ondersteunen? Met deze tips helpt u ze.

Tip 1: Maak mantelzorg bespreekbaar

De combinatie werk en zorg is iets om trots op te zijn. Toch bespreken niet alle mantelzorgers hun situatie op het werk uit angst om er later op aangekeken te worden, vanuit carrièreperspectief of omdat ze werk en privé gescheiden willen houden. Daarom is het belangrijk om als werkgever te achterhalen wie mantelzorger is en actief in gesprek te gaan.

Persoonlijke gevoelens krijgen niet altijd een plaats. Maak hier juist ruimte voor in de gesprekken die u met de werknemer voert. Benadruk bijvoorbeeld dat een mantelzorger trots mag zijn op de zorg die hij of zij aan een naaste verleent. Geef aan dat ze altijd ondersteuning mogen vragen. Zo kunnen ze hun zorgtaken, in combinatie met hun betaalde baan, goed (blijven) vervullen en volhouden.

Tip 2: Informeer werknemers over zorgverlof en mantelzorgregelingen

Als mantelzorgers hun werk niet goed kunnen combineren met de zorg, dan kunnen zij zorgverlof aanvragen. Werknemers hebben recht op dit verlof als zij voor mensen zorgen met wie ze een relationele band hebben. Er zijn verschillende verlofregelingen voor mantelzorgers. De 2 belangrijkste verlofregelingen voor mantelzorg zijn kortdurend zorgverlof en langdurig zorgverlof.

Tip 3: Bied werknemers flexibiliteit tijdens zorgverlof

De gewenste mantelzorgondersteuning verschilt per persoon. Sommigen zoeken emotionele steun, anderen willen praktische hulp of financiële steun. Bied daarin als werkgever flexibiliteit door te zoeken naar een oplossing die past. Bespreek samen met de medewerker wat belangrijk is. Hoe wil hij of zij de mantelzorg combineren met het werk? Op deze manier voorkomt u dat medewerkers zelf ziek worden en uitvallen.

Ondersteuning buiten de organisatie

Er is ook praktische en mentale ondersteuning beschikbaar buiten de eigen organisatie. Omdat iedereen anders omgaat met het verlenen van mantelzorg kan de behoefte aan ondersteuning ook per persoon verschillen. Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas vanuit Vorkmeer kan hierin op verschillende manieren een rol spelen.

De gesprekken tussen de mantelzorgende werknemer en een medewerker van Vorkmeer kunnen plaatsvinden op het kantoor van Vorkmeer of bij de mantelzorger thuis.

Naast de individuele vraagstukken worden er ook verschillende workshops aangeboden, waaronder het BordjeVol voor mantelzorgers. Op de website van Vorkmeer vindt u meer informatie.