Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft een pakket met steunmaatregelen gemaakt om naast onze gezondheid ook onze banen en economie te beschermen en te steunen. Voor de Tozo-regeling kunt u terecht bij de gemeente Peel en Maas.

Normaal komen er per jaar 25 aanvragen binnen. In de periode vanaf 16 maart tot en met 31 mei 2020 (eerste Tozo-steunpakket) zijn bij de gemeente 730 aanvragen voor Tozo- inkomensaanvulling en 52 aanvragen voor Tozo-bedrijfskapitaal binnengekomen.

Bent u zzp’er of ondernemer? Dan kunt u bij de gemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • uw bedrijf is gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo openbaar maakte (17 maart 2020) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (of een vergelijkbare organisatie in het vestigingsland).
 • uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u voert de activiteiten van uw bedrijf hoofdzakelijk in Nederland uit.
 • uw bedrijf is nog steeds actief.
 • u werkt onder normale omstandigheden gemiddeld 23.5 uren per week. Op jaarbasis zijn dat 1225 uren.
 • uw inkomen is naar verwachting beneden het voor u geldende sociale minimum en dit is een gevolg van de coronacrisis.
 • u woont in Nederland.
 • u bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijfsrecht in Nederland.

Op de website Krijg ik Tozo kunt u controleren of u voldoet aan alle voorwaarden.

Wat verandert er per 1 juni 2020?

Alle bovenstaande voorwaarden gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd. Vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van uw partner ook mee. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen aanvullende uitkering (meer). Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit de Tozo aangevuld tot het sociaal minimum.

Wie telt mee als partner?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wat kunt u aanvragen vanaf 1 juni 2020?

U kunt een aanvraag doen voor een verlenging van de Tozo-uitkering levensonderhoud tot maximaal 30 september 2020 die uw gezinsinkomen aanvult tot het sociaal minimum. Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan € 10.157 en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo doen? Vraag dan opnieuw aan.

Let op: als er inmiddels surseance van betaling of faillissement aangevraagd of toegekend is voor het eigen bedrijf, voor de ondernemer of voor één van de vennoten of leden waarmee de ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent, dan wordt geen Tozo bedrijfskapitaal verstrekt.

Als u al het maximale bedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen vanuit de Tozo niet mogelijk. U kunt mogelijk wel een lening bedrijfskapitaal vanuit de Kleine Kredieten Corona (KKC) of vanuit het reguliere Bbz (Besluit Bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen.

Hoe vraagt u verlenging aan of een 1e aanvraag vanaf 1 juni 2020?

Vraag dan het aanvraagformulier aan door een e-mail naar BBZ te sturen.

De volgende informatie hebben wij van u nodig:

 • naam, adres, woonplaats
 • naam bedrijf
 • branche
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • soort aanvraag:
  • verlenging levensonderhoud
  • 1ste aanvraag levensonderhoud
  • aanvulling bedrijfskrediet of 1ste aanvraag bedrijfskrediet
 • de reden van verlenging of uw 1e aanvraag.

U ontvangt zo snel mogelijk van ons een verlengings- of aanvraagformulier.