Taalpunt Peel en Maas: wilt u laaggeletterdheid op de werkvloer ook aanpakken?

Met laaggeletterden bedoelen we iedereen die moeite heeft met de basisvaardigheden: spreken, lezen, schrijven, rekenen of computeren. En hierdoor niet volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Vaak wordt gedacht dat laaggeletterden niet werken. Dit klopt niet; 57% van de laaggeletterden heeft betaald werk. En omdat veel laaggeletterden zich schamen, is het lastig om dit op de werkvloer te herkennen.

Werknemer aanmelden

De Nederlandse taal, goede rekenvaardigheden en/of het kunnen omgaan met een computer is belangrijk op de werkvloer en ook op persoonlijk vlak een belangrijke basis. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers meestal meer zelfvertrouwen en gaan met meer plezier en trots naar het werk.

Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers sneller en beter communiceren. Als werkgever heeft u de mogelijkheid om uw werknemers te helpen. U kunt uw werknemer aanmelden bij het Taalpunt!

Voorwaarden

In de gemeente Peel en Maas zetten we ons in voor de laaggeletterde inwoners. Om die reden is vorig jaar het Taalpunt Peel en Maas opgericht. Bij het Taalpunt kunnen inwoners uit Peel en Maas terecht die willen werken aan hun basisvaardigheden. Maar ook u - als werkgever - kunt bij dit Taalpunt terecht.

Per deelnemer/werknemer onderzoeken we welk aanbod het beste bij de vraag past. Dit kan een gratis aanbod zijn door een vrijwilliger. Of taallessen bij een taalaanbieder uit (de regio) Peel en Maas. U kunt samen met uw werknemer kiezen uit het aanbod. De kosten hiervoor verschillen per aanbieder. De gemeente Peel en Maas kan bijdragen in deze kosten.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van de gemeente Peel en Maas, gelden de voorwaarden dat uw werknemer:

  • meerderjarig is (18+)
  • staat ingeschreven in de gemeente Peel en Maas
  • niet inburgeringsplichtig is
  • een (tijdelijk) arbeidsovereenkomst heeft bij uw bedrijf.

Aan deze financiële bijdrage van de gemeente geldt een maximaal aantal deelnemers. Bij meer interesse wordt er samen gekeken naar een oplossing.

  • Wilt u werk maken van de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer?
  • Of gebruik maken van bovenstaande aanbod of meer informatie?

Neem dan contact op met het Taalpunt Peel en Maas via info@taalpuntpeelenmaas.nl.