Subsidie Tel mee met Taal

Allerlei organisaties kunnen in 2023 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Als werkgever kunt u subsidie aanvragen voor scholing. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen

De kans is daardoor groot dat het ook onder uw werknemers speelt. U kunt daarbij uitgaan van een schatting van 1 op 7. Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft voordelen voor de werknemer én voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers vaak meer zelfvertrouwen en kunnen ze zelfstandiger werken.

Subsidie aanvragen

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren via Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen.

Meer informatie over de subsidie

Wilt u meer weten over de subsidie Tel mee met Taal? Kijk dan op Tel mee met Taal.