Statushouders: taal, werk en integratie

De gemeente Peel en Maas is wettelijk verplicht om jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Zodra de statushouders in onze gemeente een woning toegekend krijgen, starten ze met hun inburgeringscursus en eventueel werktraject.

Dit is het moment waar velen lang op hebben moeten wachten. Daarom zijn ze zeer gemotiveerd  om zo snel mogelijk weer hun leven op te bouwen. In onze gemeente streven wij ernaar zo’n duaal traject binnen 6 maanden na huisvesting  op te starten. Dit tijdschema wisselt per persoon. Het leren van de Nederlandse taal is voor de meeste statushouders een grote uitdaging. Daarom is een combinatie van werken en leren cruciaal voor de taalontwikkeling en integratie.

Wat is de wettelijke termijn om de taal te leren?

Statushouders zijn verplicht binnen 3 jaar het inburgeringsdiploma te behalen. Gerekend vanaf de startdatum van de  verblijfsvergunning in Nederland, niet vestiging in de gemeente Peel en Maas. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet inburgering. Als het binnen deze wettelijke termijn niet lukt, wordt een boete opgelegd. Statushouders dienen hun inburgeringscursus zelf te regelen bij een gecertificeerde instelling.  De kosten daarvan kunnen variëren tussen de 2000 – 10.000 euro.

De statushouder kan hiervoor bij DUO een lening afsluiten die bij het behalen van het inburgeringsexamen wordt kwijtgescholden. Bij het niet behalen van het examen, moet deze lening aan DUO worden terugbetaald. Onder bepaalde voorwaarden kan een ontheffing aangevraagd worden. Meer informatie hierover vindt u op www.inburgeren.nl

Hoe lang duurt een taalcursus?

Gemiddeld duurt een taalcursus 1,5 jaar. Afhankelijk van de lees- en schrijfvaardigheden en beheersing van het Latijnse schrift kan dit oplopen tot 3 jaar.

Hoeveel uur per week volgt statushouder les?

Een taalcursus vindt overdag plaats en neemt per week tussen de 9 en 12 uur in beslag. In deze periode is de statushouder alleen parttime beschikbaar voor werk. Bij kans op een meerurencontract kan de afweging worden gemaakt om het taaltraject in de avonduren te volgen. Of dit mogelijk is hangt af van de onderwijsinstelling. Door de overstap naar avondlessen zijn er minder lesuren per week, hetgeen betekent dat de cursus langer kan duren.

Kan een statushouder in Nederland blijven wonen en werken?

Een statushouder met een verblijfsvergunning mag werken en heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Op het verblijfdocument van de statushouder moet op de achterzijde staan: 'tewerkstellingsvergunning niet vereist; arbeid vrij toegestaan'. Daarnaast moet de verblijfsvergunning van de statushouder nog geldig zijn. Op het verblijfsdocument staat de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning vermeld, Bij twijfel kunt u altijd met IND contact opnemen. Een verblijfsvergunning is in eerste instantie geldig voor 5 jaar. Daarna kan een statushouder 6 maanden vóór het verloop van zijn vergunning een nieuwe vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Of eventueel in aanmerking komen voor het Nederlandse paspoort.

Wat is het opleidingsniveau van een statushouder?

Soms is het zeer lastig om het onderwijsniveau van een statushouder vast te stellen op grond van zijn CV. Opleidingen in het buiteland zijn anders dan in Nederland. Mocht u het niveau van een statushouder, die in het bezit van zijn diploma’s is, willen laten waarderen, dan kan dat bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW).  Wanneer de statushouder een bijstandsuitkering ontvangt, zijn er ook andere mogelijkheden via de gemeente, zoals een AMN toets of een loopbaanonderzoek. 

Hoe breng ik vaardigheden en capaciteiten in kaart?

De werkervaring op het CV van een statushouder is vaak heel divers. Daarom is het soms  lastig in te schatten of een statushouder bij uw vacature past. Om de vaardigheden en capaciteiten te kunnen checken en/of ontwikkelen kunt u statushouders met behoud van uitkering via een proefplaatsing of een werkstage plaatsen. Op deze manier heeft u als werkgever voldoende tijd om te toetsen of de beoogde kandidaat past bij uw bedrijf en de vaardigheden heeft die u belangrijk vindt.

Zijn er regelingen en subsidies voor u mogelijk?

Er bestaan verschillende regelingen en subsidiemogelijkheden. Zowel landelijke als lokale regelingen. Meer informatie hierover vindt u op  www.werkwijzervluchtelingen.nl.  Voor lokale regelingen kunt u met ons contact opnemen. Tijdens een werktraject van een statushouder met uitkering kunt u altijd op ondersteuning van de gemeente rekenen.