Rimas Technology Group in Beringe

Voor iedereen is er een andere invulling bij het woord: WERK. Bij de een is het een automatisme (het hoort erbij), bij de ander een wens (kon ik maar passend werk vinden), een ander zou graag eerder stoppen of minder werken. Voor de volgende wordt het werkzame leven afgesloten en begint het pensioen. 

Helaas is er nog steeds niet voor iedereen de mogelijkheid om met zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten, betaald werk te kunnen verrichten. De zoektocht naar: wat kan ik of wat zijn mijn mogelijkheden.

Ondersteuning gemeente

In onze gemeente bieden al veel bedrijven mensen de ruimte om dit te verkennen. Als een bedrijf dat bijna vanaf de start van Wij maken werk van werk betrokken is, hebben al verschillende mensen binnen Rimas de gelegenheid gekregen om te kijken of het werk op een bepaalde afdeling bij hen en hun mogelijkheden past.Binnen alle afdelingen zijn er, natuurlijke begeleiders. Collega’s die de tijd krijgen om begeleiding op maat te bieden.

Vanuit de gemeente is er ondersteuning voor de werkzoekende maar ook voor het bedrijf. Er is een vaste ervaringsplekperiode met de mogelijkheid om, indien nodig, meer tijd te krijgen. Hierdoor wordt hun cv weer actueel en wordt het vinden van betaald werk mogelijk makkelijker. De uitkering wordt in deze periode gewoon doorbetaald.

Succesverhaal

In mei 2021 is bij Rimas een kandidaat gestart op de binnendienst die vanwege een ongeval, haar werk niet meer kon uitvoeren en in de bijstand terecht was gekomen. Het was een verkenning om te kijken welk soort werk nu voor haar mogelijk is en past. Een natuurlijke begeleider vanuit deze afdeling hielp haar op deze verkenningstocht. Ondanks haar totaal andere werkverleden paste het werk in een technische omgeving prima. Gedurende haar verkenningsperiode was Rimas net begonnen met een reorganisatie van de afdeling verkoop, zowel binnen- als buitendienst. Vol belangstelling volgde zij dit proces. Ook Rimas volgde haar ontwikkeling en mogelijkheden.

In gesprekken hebben we een traject uitgezet waarin ze met behulp van een vaste begeleider voor de binnendienst en een voor de buitendienst ervaring op kon doen en cursussen uitgezocht om haar technische kennis te vergroten. Afgelopen zomer heeft deze kandidaat haar weg gevonden in een heel nieuwe branche wat tot betaald contract heeft geleid en is Rimas een gedreven binnen- en buitendienstcollega rijker.