Ontwikkelen met Grijp

Grijp (voorheen Passe-Partout Zorg) is een organisatie die kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met leer-, ontwikkel- en/of gedragsproblematiek begeleidt en ondersteunt.

Dat doen we op alle leefgebieden. In de thuissituatie samen met ouders en andere gezinsleden. Tijdens onze wekelijkse logeerweekenden en buitenschoolse opvang op onze locatie in Meijel. In juli 2018 hebben we een locatie geopend in Panningen waar jongeren en (jong) volwassenen midden in de samenleving begeleid kunnen wonen.
Jongeren en (jong)volwassenen volgen leer-werktrajecten via (arbeidsmatige) dagbesteding of re-integratietrajecten op onze eigen locaties, in onze eigen sociale ondernemingen of bij andere werkgevers.

Ontwikkelen en meedoen in de samenleving

Als Grijp willen we ruimte creëren zodat mensen zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. Dat betekent voor Grijp heel concreet dat bij een eigen vacature gekeken wordt of deze kan worden ingevuld door mensen die nog in een leer-/werktraject of in een kwetsbare situatie zitten. Soms wordt dan een vacature ingevuld door iemand die nog bezig is met zijn hbo- of mbo-opleiding.

Een andere keer kunnen we de werkzaamheden passend maken zodat deze aansluiten bij de arbeidsmogelijkheden van de sollicitant. Zo is in onze zeefdrukkerij in Panningen iemand die vanuit de NLW gedetacheerd is en die de mooiste posters en ander kwalitatief drukwerk voor onze winkel in Panningen maakt.

Dienstverband voor Anoushka

Door de flinke groei in de laatste jaren hadden we een vacature voor administratieve werkzaamheden. Bij de vele reacties die we hebben ontvangen was ook de sollicitatie van Anoushka. In goed overleg met haar begeleidster van de gemeente Peel en Maas, hebben we de werkzaamheden laten aansluiten bij de arbeidsmogelijkheden van Anoushka en hebben zowel Anoushka als wij via een proefplaatsing kunnen ervaren of er sprake is van een juiste match.

Door deze proefplaatsing hebben haar Grijp-collega’s en zij de tijd gehad om zich samen te kunnen ontwikkelen tot een goed team. Met als resultaat een dienstverband voor Anoushka. En voor Grijp een medewerker die initiatief neemt, zelfredzaamheid laat zien, doorzet en kan omgaan met tegenslagen. Een medewerkster die zelf trots is dat ze bij ons kan werken is en waar wij trots op zijn dat ze bij ons wil werken.