Ontwikkelen

De coronasituatie raakt ons allemaal, ook u als ondernemer. Wij krijgen soms van ondernemers terug dat ze aan het overleven zijn en dat einde bedrijfsvoering in zicht komt ondanks NOW- en TOZO regelingen.

Er zijn echter ook bedrijven die (explosief) groeien en kampen met andere vraagstukken zoals onvoldoende geschoold personeel. Hoe dan ook, veel bedrijven -al dan niet op sectorschaal- denken meer dan voorheen na over hoe toekomstbestendig te kunnen blijven ondernemen.

In roerige tijden verdienen onze kandidaten ook een passend plekje op de arbeidsmarkt. Deze editie van de WIJ maken Werk van Werk-nieuwsbrief staat in het teken van ontwikkelen. Want dat is wat wij met onze kandidaten kunnen doen als er tijdelijk minder mogelijkheden zijn.

De mbo-praktijkverklaring

De mbo-praktijkverklaring is een mooie kans voor een kandidaat werknemer zonder startkwalificatie (=mbo2- of havo-diploma).

Kent u ze ook? 

(Kandidaat)medewerkers waar zoveel meer in zit dan zijzelf denken, (kandidaat)medewerkers die goed zijn met hun handen, maar geen mbo-beroepsdiploma kunnen halen binnen de bestaande beroepsleerwegen in Nederland (de zogenaamde bol- of bbl-opleidingen)?

Op dit moment wordt in een landelijke pilot onderzocht of een derde beroepsleerweg (mbo1 en 2 praktijkverklaring) de mogelijkheden van mensen zonder startkwalificatie op duurzaam werk dat bij hun past vergroot en waarin ze zich zo ver mogelijk kunnen blijven door ontwikkelen. Indien behaald wordt de mbo-praktijkverklaring net als een mbo- of hbo-diploma geregistreerd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs/DUO en houdt daarmee zijn waarde. Er zijn meerdere praktijkverklaringen te halen, denk bijvoorbeeld aan profielen zorg, groen, horeca, logistiek of retail.

Hoe ziet de pilot 3e leerweg eruit?

De (kandidaat)werknemer wordt ingeschreven op een regionaal opleidingscentrum (ROC) of een agrarisch opleidingscentrum (AOC), maar gaat niet naar school. De praktijkvaardigheden die passen bij een bepaalde mbo-praktijkverklaring worden geleerd door te werken in eigen tempo met ondersteuning van een leermeester/collega. Als de leermeester van mening is dat de (kandidaat)werknemer het goed doet, wordt dit besproken met het ROC/AOC en wordt de betreffende praktijkverklaring verstrekt. Dan bezit de (kandidaat)werknemer een bewijs van opgedane vaardigheden en wordt zijn/haar inschrijving op het ROC of AOC weer beëindigd.

We gaan zien dat er af en toe een (kandidaat)werknemer is,  die de smaak te pakken heeft, stabiliteit in zijn leven heeft gevonden en alsnog doorstroomt naar een volledige bol- of bbl mbo-beroepsopleiding. Gewoon omdat de potentie er wel was, maar nog niet benut kon worden. Dat gaan we natuurlijk toejuichen.

Boebadoefarm Beringe gaat op 22 oktober de eerste vijf (kandidaat)werknemers inschrijven op het AOC Citaverde leerweg mbo1 praktijkverklaring profielen Groen en Dier en gaat daar in maart 2021 nog profiel Horeca aan toevoegen. Niet alle 5 (kandidaat)werknemers gaan alle 3 de profielen doen. Dat is maatwerk.

Als een (kandidaat)werknemer enkel in het groen taken op de Boebadoefarm verricht, dan blijft de focus op het halen van deze mbo1 praktijkverklaring. Boebadoefarm, (kandidaat)werknemers en hun ouders zijn super enthousiast dat aan vaardigheden gewerkt wordt die straks door de mbo-praktijkverklaring een vaste waarde hebben in het bedrijfsleven net als een mbo- en hbo-diploma.

Bent u ook enthousiast geworden? Wij vertellen u graag meer. Neem via e-mail contact met ons op.

Werknemers van Boebadoefarm