Nieuwe werkwijze UWV bij ziekmeldingen no-riskgroep

Vanaf 1 januari 2019 heeft het UWV een nieuwe manier van verzuimbeheer voor mensen die aanspraak kunnen doen op de no-risk.

Vaak zijn deze werknemers erg kwetsbaar en niet computervaardig. Mocht dit bij uw werknemer spelen, dan leest u hieronder de werkwijze van het UWV. Indien van toepassing kunt u uw medewerker hiermee helpen. Als er sprake is van jobcoaching, dan kan de jobcoach hierbij ook ondersteunen.

Voor de no-riskgroep geldt dat via een steekproef van 20% wordt bepaald welke ziekgemelde werknemers het verzoek krijgen om de digitale intake-vragenlijst in te vullen. Het percentage van 20% is gelijk aan het percentage dat eerder een telefoontje kreeg van UWV na een ziekmelding. De verandering houdt dus uitsluitend in dat zij een digitale vragenlijst krijgen in plaats van een telefoontje.

Vragen uit de vragenlijst zijn uitvoerig getest en kunnen goed door de werknemer worden ingevuld. Als zij er niet uitkomen, en ook geen hulp in hun omgeving hebben, kunnen zij contact opnemen met de klantenservice van UWV voor hulp via telefoonnummer 088 898 9294. Houd uw BSN-nummer bij de hand, want dit moet u intoetsen. Een medewerker van UWV neemt dan contact op met de werknemer om samen de lijst door te nemen.