Leerkwerkhuis in de startblokken

Binnenkort starten we in de gemeente Peel en Maas met het Leerwerkhuis. In het Leerwerkhuis kunnen de statushouders in onze gemeente lokaal inburgeren op een integrale manier.

Met deze nieuwe aanpak start de statushouder zo snel mogelijk met een duaal traject. Deze bestaat uit tegelijkertijd werken of werkervaring opdoen, het versterken van persoonlijke vaardigheden en het leren van de taal in theorie en praktijk. We zetten in deze aanpak in op verbinding met de leefomgeving en vooral ook met u als lokale ondernemer en inwoner. Wij geloven dat alleen via een gezamenlijke aanpak zelfredzaamheid van statushouders versterkt kan worden.

Om het Leerwerkhuis zo goed mogelijk vorm te geven, willen we dit najaar graag uw ideeën horen. Denkt u met ons mee over het vergroten van financiële en sociale zelfredzaamheid van deze groep inwoners? Een uitnodiging voor de bijeenkomst volgt.

Via de website Goed Samenleven kunnen voorstellen voor het bevorderen van sociale integratie van nieuwkomers ingediend worden. 

Als u zich nu al wilt opgeven of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op met Stynke Douma: stynke.douma@peelenmaas.nl.